O čakrách

V nasledujúcich textoch k jednotlivým čakrám nájdete moje postrehy, skúsenosti a inšpirácie pre prácu s čakrami v širších súvislostiach. Neuvádzam už známe poznatky, ale skôr moje osobné poznatky zo spojenia sa s danou čakrou.

Každá čakra je prepojená s ostatnými a pracuje iba v spojení s ostatnými, žiadna čakra nie je nadradená tej druhej, sú to len rôzne filtre vnímania jedného celku, našej bytosti a sveta naokolo. Každá čakra, i prvá, má veľký duchovný potenciál, ktorý je možné rozvíjať a dosiahnuť osvietenie.

Osvietenie je svetlo jednoty a je jedno, kde začneme alebo ktorou čakrovou cestou sa vyberieme. Všetky cesty vedú k osvieteniu.


Obsah pribúda postupne a spontánne... zatiaľ prvé 4 čakry, k ostatným čakrám sú zatiaľ pridané iba odkazy na články súvisiace s danou čakrou

kliknite na obrázok čakry