Vyrovnanie polarít v sebe - Hieros Gamos

Sviečkový obrad Hieros Gamos vhodný na vyrovnanie polarít nastoľuje rovnováhu jin a jang síl v nás. Rovnováhu a súlad protivážnych síl, ktoré spolupracujú na toku života. Rovnováha jin a jang znamená u každého iný pomer a iný typ spolupráce týchto dvoch síl. Vždy však vedie ku harmóniu a prirodzenému plynutia života v nás i okolo nás.

Obrad:

2 sviečky

postavíme vedľa seba a zapálime, najlepšie so zariekavaním napr.:

"Nastoľujem Hieros Gamos, posvätnú rovnováhu v sebe i vo svojom živote."

alebo stačí povedať "Hieros Gamos", ak skutočne poznáme význam tohto slovného spojenia.

Ruky s dlaňami otočenými nadol držíme nad sviecami v primeranej výške, aby nás dlane nepálili. Pokojne dýchame a preciťujeme sily, ktoré sa v nás ladia do rovnováhy. Keď pocítime, že je hotovo, poďakujeme sa a sviece zhasneme tiež so zariekavním, s ktorým sme ich zapálili.