HIEROS  GAMOS


..

______________________________________________________________________________

Čo je Hieros Gamos?

V preklade posvätný zväzok - manželstvo - spojenie muža a ženy, panovníka a kňažky. V dávných dobách nevyhnutná podmienka uznania statusu panovníka. Iba spojením s kňažkou, ktorá ako žena v sebe niesla tajomstvo života, mohol panovník získať skutočnú moc, aby mohol spravovať svoju krajinu.

Kňažka bola ako krajina, príroda a sily života v jednom. 

Panovník bol správca a ochranca krajiny, prírody a síl života.

Z hľadiska kundalini jógy môžeme hovoriť o spojení dvoch síl v nás v podobe dvoch zvinutých hadov v lone, ktorí po prebudení stúpajú prepletajúc sa medzi sebou až ku korunnej čakre.

Spojenie jin a jang v nás alebo vo vzťahu s opačným pohlavím.

    Božská jednota je pre každého iná, pretože každý z nás má v sebe iný pomer jin a jang.

Prečo Hieros Gamos?

Posvätný zväzok ma uchvátil krátko v predmájovom období, krátko pred slávením Jari ( stred jari - stavanie májok ako oslavy plodnosti a spojenia boha a bohyne).

Prešla som svojou vnútornou svadbou protikladov, prežila jednotu a spojila sa so svojim vnútorným svetom Hieros Gamos. Duša každého z nás volá po jednote a túži byť dokonale celistvá, teda šťastná. A to je možné, iba ak najprv nastolíme Hieros Gamos, posvätnú jednotu, v nás samotných. 

Niet väčšej sily v nás, ako spojenie našich duševných síl v kruhu lásky.

Verím

...že cez vnútornú jednotu je možné tvoriť si život, po akom túžime

...že byť šťastným človekom znamená žiť svoju jednotu, ktorá je sama o sebe tak naplňujúca, že šťastie prichádza i v podmienkach, v ktorých sme predtým strácali nádej

...že jednota je to, po čom všetci prahneme, túžime a o čo v živote usilujeme

______________________________________________________________________________