.

Zakliate časti ženského tela sú tie, ktoré sa stali terčom verbálnych, fyzických a iných útokov, zneužívania, zosmiešňovania či podceňovania. Zažívame ponižovanie pre fyzické parametre nášho tela, u niektorých pre vrodené zvláštnosti, postihnutie alebo ponižovanie nášho spôsobu telesného prejavu, chôdza, smiech, hlas, reč... a najmä u žien potláčanie prirodzeného ochlpenia na rôznych častiach tela. Najhorší spôsob zakliatia je sexuálne obťažovanie a znásilnenie, rovnako však bitie a týranie...

Časti tela, ktoré si prešli nejakou formou násilia a odsudzovania, sa stávajú menej citlivými, v najhorších prípadoch sa akoby odrežeme od cítenia v tejto oblasti, staneme sa do istej miery citovými mrzákmi, ktorí neprežívajú seba naplno. A to ani v rovine šťastia ani v rovine nešťastia.  


Tieto časti tela plačú po našej pozornosti. Sú skutočne zakliate. Z energetického hľadiska sú akoby pod hmlistým oparom, ktorý ich odtrháva od okolitého sveta i od nášho cítenia ich ako súčasti nášho tela. Sú zamrznuté a nežijú svoj potenciál. V horších prípadoch to môže viesť až ku zdravotným ťažkostiam.

Mnohé ženy riešia svoje prsia, zadok, stehná, brucho, nohy, nos, yoni... a práve tá časť tela, ktorá je pre nás citlivým miestom, je vlastne často najmenej citlivým miestom, v ktorom sme prežili toľko bolesti, či už fyzickej alebo psychickej, že prežívanie slasti a pohody v tejto oblasti je priam nemožné. Odrezaním sa od cítenia, zabíjame samé seba, aby sme sa zapáčili druhým, aby sme obstáli v chorom svete, alebo prečo vlastne... ? Je smutné ako často a prirodzene preberáme sebadeštruktívne sklony zvonka a ani nezaujmeme kritický postoj voči násiliu našej kultúry páchaného na ženských telách neustále a denne vo všetkých spoločenských oblastiach. Móda a trendy, gynekológia a pôrodnice, práca a platy, vzťahy s najbližšími... 

Ženy odtrhnuté od vnímania svojho tela často preberajú i nezdravé spôsoby vo vzťahoch, práci a v ostatných oblastiach života, pretože ich prirodzené obranné mechanizmy sú vypnuté. Ich telo necíti a i keď vnútorný hlas našepkáva pravdu, cez ľadové telo ho často nepočuť. 


Žena so zdravou sebaúctou a sebaláskou to však tiež nebude mať v tomto svete ľahké. Nebude však podliehať sebadeštruktívnym snahám spoločnosti deformovať ženské telo do určitého tvaru, vzhľadu, oblečenia a úpravy zovňajšku. Nebude chorá vnútorne, ani zamrznutá, ale bude cítiť svoju lásku i bolesť a bude sa vedieť liečiť a dávať sa znova dokopy, do celistvej pohody. Bude zdravá a vnímajúca, pozorná a citlivá na to dobré a zlé, čo sa deje okolo nej, aby sa vedela podľa toho zariadiť. 

Odkliatie ženského tela

Liečivý dotyk je najúčinnejší spôsob ako prebudiť svoje zakliate časti tela. Stačí jemne priložiť ruku na dané miesto a čakať. Načúvať a nechať plynúť svoje pocity, spomienky... náhle sa môžu vyplaviť slzy či iné silné emócie a nečakané asociácie a spomienky, ktoré sú hlboko v nás uložené. Iba priložiť ruku a čakať. Nesnažiť sa niečo cítiť, ticho pozorovať, súcitiť. Dotyk ako svedok láskyplného zdieľania toho, čo daná časť tela cíti. Iba prítomná a vzdávajúca pozornosť a úctu k danému miestu. Nič neočakávajúc. Môžeme sa ticho pýtať, čo potrebuje, čo cíti daná časť tela a jemne hladiť. Nie je to však o nútení či nacvičení. Iba o láske. Dôverovať, že dané zakliate miesto vie, čo potrebuje, vie čo cíti vo svojom jadre a je na nás ako sa k nemu priblížme. Ak si predstavíme týrané zviera, ktoré malo s ľuďmi zatiaľ iba zlé skúsenosti, tak získať si jeho dôveru bude náročné, ale nie nemožné.

Ďalšie liečivé spôsoby sú modlitba za prebudenie citlivosti, očistenie biopola v príjemnom kúpeli so soľou a prírodnými esenciami, vydymovanie aury kadidlom, masáže s liečivými olejmi, akékoľvek činnosti, ktoré prospievajú nášmu telu. Tanec, jedlo, cvičenie a iné záľuby, ale primárne je to práve dotyk, ktorý ako čarovný kľúč odomyká trinástu komnatu a prináša svetlo do tmavých zákutí.

Dotyk je náš, je zadarmo, je tu vždy a je najúčinnejší!!! 

Dotkni sa svojej duše a vylieč ju!


"Moje Telo patrí iba Mne"


Naša duša chce spievať svoj duet so svojim Telom, so svojou fyzickou podobou. 

English Translation of the Flower Duet

Under the thick dome where the white jasmine
With the roses entwined together
On the river bank covered with flowers laughing in the morning
Let us descend together!

Gently floating on its charming risings,
On the river's current
On the shining waves,
One hand reaches,
Reaches for the bank,
Where the spring sleeps,
And the bird, the bird sings.

Under the thick dome where the white jasmine
Ah! calling us
Together!

Under the thick dome where white jasmine
With the roses entwined together
On the river bank covered with flowers laughing in the morning
Let us descend together!

Gently floating on its charming risings,
On the river's current
On the shining waves,
One hand reaches,
Reaches for the bank,
Where the spring sleeps,
And the bird, the bird sings.

Under the thick dome where the white jasmine
Ah! calling us
Together!