Zaklínadlá v nás

Neblahé programy a presvedčenia, ktorým veríme, ale nevieme o nich vedome, často zabolia, keď počujeme zaklínadlo, ktoré je s nami spojené viac ako si myslíme.

Napríklad:

"škaredá" - túžim byť krásna

"hlúpa" - túžim byť múdra

"si drevo" - túžim byť šikovná

"sebecká" - túžim byť dobrá

"šedá myš" - túžim byť hviezda

"cundra" - túžim byť cnostná

... a mnohé iné zaklínadlá, ktoré nás neuveriteľne zabolia, pretože sú spojené s nejakou našou starou bolestivou skúsenosťou, kedy sme nadobudli o sebe presvedčenie, že sme také či onaké, len nie dosť dobré.

Takéto zaklínadlá nám môžu pomôcť odhaliť to, čo je v nás potlačené a nedoliečené. Ale mňa oveľa viac zaujíma ďalší rozmer týchto zaklínadiel. Ich dopad na naše životné plány, ambície a túžby.

Zaklínadlá často vedú k potrebe dokazovať svoju "spôsobilosť"

Môže sa stať, že dievčina, ktorá sa necíti dosť múdra, ktorá bola možno ponižovaná otcom, že je hlúpa, bude v živote posadnutá dosahovaním vzdelania a dokazovaním svojej intelektuálnej spôsobilosti. Ale to nie sú jej pravé sny, jej životné poslanie. Jej duša tak zostáva smädná a v pozadí. Potom sa môže stať, že príde nejaká nečakaná osudová náhoda - nehoda a strata toho, čo sa tak úpenlivo budovalo alebo ešte horšie, strata zdravia. A často až potom sa konečne pozrieme viac do seba, aby sme videli, čo skutočne v živote máme budovať a kam smerovať pozornosť a energiu.

Skutočné čaro týchto zaklínadiel v podaní negatívnych slov, je práve v tom, či sme dosť ochotní a odvážni si pripustiť, čo v nás vyvolávajú. Nie všetky negatívne slová budú mať na nás rovnaký dopad, ale vždy to budú tie slová a správy, ktoré nám zrkadlia neliečené časti v nás. Niekedy i hlúpa reklama s ponižujúcim posolstvom vie zabolieť, ak sa dotýka niečoho zraneného v nás. Reklama s obéznou negatívnou ženou, nás môže zabolieť, ak sme tiež spoločnosťou považovaní za obéznych. Ale to predsa neznamená, že sme negatívni. Veľmi dobré riešenie je nesledovať komerčné médiá vôbec a druhé, ešte lepšie, je milovať sa natoľko, že i v takejto situácii pocítime k sebe veľkú lásku a spokojnosť sami so sebou a zároveň súcit s tými, ktorí to ešte nedokážu. Byť láskou pre seba samých a vyžarovať túto lásku a nedať sa zatiahnuť do hier, ktoré sú ponižujúce a neláskavé k nám či iným. Niektoré veci jednoducho treba nechať skapať ignorovaním. Ako napríklad povrchné médiá.

Slov je tak veľa. No, ktoré v nás vyvolávajú pocit, že sme nič, že sme nemilované a všetko je s nami zle?

Práve tieto slová nás môžu doviesť k hlbokému liečeniu a ku koreňu mnohých našich problémov v živote. Často sa zaklíname sami a to často práve vtedy, keď sa nám nedarí. Spustí sa nám v hlave kritika, ktorou nás častovali rodičia, učitelia alebo, ktorú sme si prisvojili od spoločnosti a kultúry v ktorej sme vyrastali a v ktorej žijeme.

Pozitívne afirmácie - pozitívne zaklínadlá a pozitívne myslenie často nefunguje a irituje nás práve preto, že naráža na naše negatívne zaklínadlá, ktoré sa vzbúria novému poriadku a nechcú prepustiť miesto. A ktoré žijú z krvi našich neliečených rán. Vyrastajú z nich a prekvitajú, kým ich naša vlastná láska nevylieči. Niekedy stačí tak málo. Iba si priznať pravdu a objať sa. Odpustiť si a prestať bojovať so sebou.


Skutočné vyliečenie je, keď prestaneme byť závislí na polarite.

Necítime sa byť ani krásni ani škaredí, ani dobrí ani zlí a i..., pretože vieme, že sme jednoducho takí, akí sme a to stačí. Nepotrebujeme viac. To skutočne stačí.

Milujem slovné spojenie z homeopatie, ktoré hovorí "bludy" tomu, čomu homeopatickí klienti veria a s čím prichádzajú za homeopatom. Na jednej strane je to realita ich života, ale zároveň je to i blud v ktorom žijú. A i na základe týchto bludov môže homeopat ľahšie nájsť správny liek pre klienta. Napr.: blud, že ma nikto nemá rád - blud, že som kráľ... Nie všetky bludy sú úplné bludy, ale vždy sa jedná o presvedčenie klienta a teda jeho výtvor, ktorý môže zmeniť.

"Je dobré poznať svoje bludy, aby sme už viac nemuseli blúdiť."