Ženská Zvrchovanosť

"Ženská Zvrchovanosť je cnosť, ktorá nám ukazuje ako ctiť svoje hranice"


Téma osobných hraníc je pre ženy kľúčová. Sama som dovolila druhým prekračovať moje hranice. Napr. vo vzťahoch som dovolila druhým kritizovať moje telo, len preto, že nezodpovedalo ich predstavám. Zažila som veľa verejného poníženia. V práci som sa nechala podceňovať a ponižovať. Zažila som snahu lekárov, učiteľov a spoločnosti prekračovať moje hranice, čo určite poznajú všetci.

Ako ženy sme tlačené zo strany spoločnosti do rôznych rolí a predovšetkým do vykonávania týchto rolí určitým, presne daným spôsobom. A keď nerobíme veci presne tak ako sa očakáva, v určitom poradí, čase alebo si volíme vlastnú cestu a vlastnú rolu, čo je prejavom zrelej bytosti, sme vnímané ako tie chybujúce a nesprávne.

Veľakrát som preto hľadala chybu v sebe, ale jediná chyba ktorej som sa dopúšťala, bolo neuctenie vlastných hraníc. Neuctenie vlastných túžob. Nedôvera v to, čo cítim.

Je dôležité si pestovať silnú sebaúctu a zvrchovanosť, ktorá nás robí kráľovnami vlastného života. Zvrchovanosť nám dáva ukotvenie. Je to pocit akoby sme vyvierali von na svetlo sveta, ale prameň je prístupný iba nám, v našej najväčšej hĺbke, ku ktorej máme prístup iba my a kde sme sýtené vyššou silou.


Obrad na podporu Ženskej zvrchovanosti


Obrad vykonávame v noci pod hviezdnym nebom.

Nohy sú na zemi, v rukách držíme nádobu s vodou.

Dívame sa na hviezdy a upriamime pozornosť k jednej z hviezd, ktorú si vyberieme ako hviezdu pre náš obrad. Hviezda v tomto obrade symbolizuje kráľovskú ženskú silu, ktorá je súčasťou ženskej zvrchovanosti. Hviezda predstavuje žiaru ženy, ktorá vie kým je a miluje to, kým je.
Nádobu s vodou nastavíme tak, aby zachytila svetlo tejto hviezdy.

Následne prednesieme nahlas, šepotom, alebo v duchu tieto slová, pričom zhlboka a pokojne dýchame a sústredíme sa na význam slov. Každý verš opakujeme 3x a sústredíme sa na pocity v nás, preciťujeme celé telo:

"Volám Silu ženskej zvrchovanosti" 3x

"Sila ženskej zvrchovanosti zroď sa vo mne" 3x

"Sila ženskej zvrchovanosti ukáž mi moje zdravé hranice" 3x

"Ďakujem svetlu hviezd a ďakujem za ženskú zvrchovanosť. Nech sa stane vyššia vôľa" 3x

"Ďakujem"...

Precítime pocit vďačnosti a mieru.

Po prednesení zaklínadla, sa ponoríme do svojich pocitov, ticha, vnímame seba i prostredie a ruky s nádobou stále smerujú ku zvolenej hviezde.

Keď cítime, že sa naše city upokojili, s vďakou vypijeme vodu - hviezdnu žiaru z nádoby. Môžeme si touto posvätnou vodou pretrieť i oči, dlane, krk, srdce a iné miesta na tele. Nakoniec rukou naberieme vodu a jemne kropíme kruh ochrany okolo celého tela.

Nasledujúce dni sa objavia zmeny, výzvy, uvedomenia, náhody, ktoré vás nasmerujú k hlbšiemu pochopeniu a prežívaniu vašej ženskej zvrchovanosti.

Odporúčam si opakovať verše zaklínadla ako podporné afirmácie v období po obrade i neskôr.

Obrad je možné opakovať podľa potreby.

Obrad si môžete upraviť podľa svojich potrieb.


Kameň ženskej zvrchovanosti -Lapis Lazuli


Lapis Lazuli je polodrahokam, ktorý si môžeme zvoliť pri práci so ženskou zvrchovanosťou.

Svojou upokojujúcou silou nám pripomína, kto sme.

Spája našu hĺbku a výšku do celistvosti a jasného vedomia.

Stelesňuje Vedomie Kráľovnej.

Posolstvo:

"Som kráľovnou Zeme i Nebies"

"Som cesta, ktorá spája Zem a Nebesá"


Kráľovsky modrá farba, indigová na podporu 

Ženskej Zvrchovanosti


Kráľovsky modrá farba, indigová je farbou veľkej hĺbky, nekonečnej ženskej hĺbky.

Stelesňuje vesmír a jeho nekonečné hranice, ticho, pokoj a rozvážnosť.

Ovplyvňuje všetky zmysly a najmä zrak a schopnosť vidieť pravdu.

Je to farba hlbokého napojenia na vlny života.