Živly

"Tri živly, vzduch, voda a zem spolu vytvárajú 

Oheň, Tanec života"


Vzduch predstavuje plynné, Voda tekuté a Zem pevné skupenstvo. Všetky možno spútať a zavrieť do nádoby, len oheň nemožno spútať bez toho, aby sme ho nezabili, oheň je život sám.

"Oheň je nespútateľný, je neustále v pohybe a v premene"


Všetko je vzájomne prepletené. Zem skrýva podzemné prameny vody a zásoby plynu. Voda nesie rozpustené minerály i kyslík. Vzduch je plný vodnej pary - oblakov a prachových častí.  Žiaden živel nie je sám o sebe opustený. Oheň sa prejavuje bleskami na oblohe, voda vedie elektrinu a zem sa trasie. 

"Sme všetkými živlami a oheň predstavuje našu životnú silu"


Oheň vnímam ako vyšší - všezahrňujúci živel, ako prejav našej životnej sily, je výsledkom spojenia troch živlov plynného, tekutého a pevného skupenstva. 

"Náš Oheň ukazuje do akej miery žijeme Sami Seba"


Zem - pevné skupenstvo predstavuje Telo, oporu, istotu a bezpečnú pevnosť. Drží nás a nesie nás. Je úkrytom a domovom. Sú to i naše kosti, ktoré tu zostávajú dlhšie ako my.

Voda - tekuté skupenstvo predstavuje City, starostlivosť a výživu, dotyk a liečenie. Krv roznáša po tele všetky potrebné živiny a hladí každú bunku. Moč a slzy nás čistia od množstva pocitov a vnemov.

Vzduch - plynné skupenstvo predstavuje Vyššiu myseľ, nápady, predstavy, inšpirácie, vízie ale i bludy. 

A nie je jedno oddelené od druhého, dotyk prináša pocity, pocity sú spojené s predstavy, ktoré vyvolávajú telesné reakcie a tak stále dokola... Sme tanec živlov, sme živé ohnivé bytosti.

"Krásnym symbolom tanca živlov je triquetra"

Vzduch, Voda a Zem spojené do Ohnivého kruhu.

"Triquetra vyjadruje spojenie a jednotu všetkých síl v nás, dokonalú Celistvosť bytia."