Zmena - transové zariekavanie

Toto tranzové zariekavanie, ktoré sa opakuje, vzniklo pri jednom mojom obrade privolávania zmeny. Ak máme pocit, že sa veci nehýbu a my chceme naozaj cítiť posun, pre ktorý sme už urobili skutočne veľa, môžeme privolávať zmenu zariekavaním.

Obrad môže prebiehať rôzne. V stoji, v sede, pri sviečke, pri nástenke vízií, v prírode... ako to cítime. Ako vždy, je dobré zosúladiť dych, zvuk, cítiť telo, byť plne v prítomnosti.

Naladíme sa na želanú zmenu a opakujeme zariekavanie dovtedy, kým to tak cítime.

"Volám zmenu v tomto čase"

- hlavná veta ako zákon života, povieme ju jasne

"a zase, a zase, a zase"

- tranzová ozvena, môžeme povedať iným hlasom, šeptať, volať... spojenie - a zase - vyjadruje neustálu premenlivosť života a jeho cykly

Celé zariekavanie opakujeme niekoľkokrát.

Dôležitou súčasťou tohto zariekavania je vnútorné naladenie sa na zmenu. Dostávame sa do pocitu akoby sa tak už dialo. Môžeme toto zariekavanie využívať i pre zmene vnútorných presvedčení, zlozvykov, zvykov, čŕt správania, o ktorých vieme, ale nevieme sa ich celkom vedome zbaviť. V takom prípade môže toto zariekavanie slúžiť ako preprogramovávanie nášho mozgu.