Zmierenie sa so svojim osudom

Zmierenie sa...

Je dôležité k posunutiu v našom živote. K rozplynutiu hmly beznádeje. Niekedy je naozaj nutné sa odovzdať vyššej vôli a prijať možnosť, že naozaj je všetko tak ako má byť, i keď sa nám to práve nepáči a je to veľmi boľavé.

Niekedy sa veci nehýbu, sme stratení, osamotení, nevidíme východisko, smer ani svetlo.

Niekedy, keď sme už skúsili všetko a volali o pomoc "všetkých svätých" a napriek tomu posun neprichádza, je dobré jednoducho veci prijať tak ako sú. Prijať svoj osud. Pretože sa môže stať, že máme posledný záchvev sily a je vskutku dobré ho využiť na zmierenie, prijatie a odpustenie sebe, druhým i životu.

A prečo?

Pretože nepoznáme vyšší plán života, nepoznáme dokonale svoj plán Duše a už vôbec nepoznáme zámer, aký má s nami vesmír alebo tkz. vyššie sily. Poznanie by nám prinieslo pokoj a pochopenie, ale práve cez životné neistoty a zákruty rastieme a silnieme tým správnym smerom. Smerom, ktorý je nám dopredu daný, smerom našej Duše, ktorá vie, kde a ako a predovšetkým prečo...

Verím na to, že osud máme vo veľkej miere  vo svojich rukách, ale tajomstvo života je tu preto, aby ostalo tajomstvom. Inak by to bola nuda a nie skutočný život.

Pre zmierenie sa so svojim životom môžeme použiť túto afirmáciu, ktorú si môžeme v duchu či nahlas opakovať napr. s položenými rukami na srdci alebo s rozprestretými rukami k nebu či k slnku. Alebo si ju písať či spievať. No v každom prípade je dobré ju hlboko precítiť a prijať za svoju pravdu. Prináša zmierenie a pokoj.

A prečo toto znenie? Pod pojmom bohovia myslím metaforu pre vyššie sily. Pod bohmi si predstavujem personifikované sily, ktoré v skutočnosti predstavujú čosi vyššie a neuchopiteľné. Preto je pre nás jednoduchšie ich personifikovať. Ale je to vec vkusu a táto afirmácia je romanticky archaická a to jej dodáva čaro.

Afirmácia pre zmierenie sa so svojim osudom:

"Prijímam osud, ktorý mi napísali bohovia."