Zvolávanie síl svetových strán

Toto u mňa zvyčajne ranné čarovné cvičenie je dobré pre ochranu, posiľnenie svojho zámeru a predovšetkým na spojenie sa s božskými silami, ktorých sme súčasťou a ktoré nás stvorili. Je vhodné ho vykonávať i pred začiatkom nejakého obradu, ale rovnako i na konci.

Postavíme sa tvárou k severu, zdvihneme ruky a zariekavame:

"Volám vetry severu, chráňte ma a buďte so mnou."

slovo vetry môžeme nahradiť slovom Sily, Bohyne...

a toto zopakujeme 8x na všetky svetové strany

sever, SV, východ, JV, juh, JZ, západ, SZ a skončíme opäť na severe, kde sa poďakujeme.

Môj Tip: zvolávanie robím ako tanec, vlním sa v bokoch a tancom zvolávam sily svetových strán. Takto sa lepšie prepojím s celým telo a celé telo so silami, ktoré volám. O to je obrad účinnejší a dodáva sily tam, kde treba. A preto ho rada robím ako ranné cvičenie.