Ako dokáže noc prinavrátiť krásu

25.07.2018

Naše vedomie krásy môže byť oslabené a často je hlboko podvedome manipulované spoločenským tlakom. Je iba na našej vnútornej sile a prebudení sa do pravého ženského vedomia ako sa s tým dokážeme vyrovnať. O svoje vedomie krásy sa jednoducho musíme starať.

Noc je čas, kedy sa čas akoby zastaví, je pomalší, tichší a i keď sa to nezdá, plný života. Noc je so ženou blízka tým, že je tajomná a veľa vecí je v nej skrytých. Je tu viac pokladov, viac spriadaní sietí pavúkov, viac času pre cítenie plnosti života a viac priestoru cítiť celú šírku života ako takého a jeho možností.

Deň je ako jasná voľba a rozhodnutie sa vydať určitou cestou, ale noc je ako všetky cesty dokopy spletené do jedného klbka.

Ak chceme pozdvihnúť naše sebavedomie, mysliac tým vedomie svojej prirodzenej krásy, cítenia sa ako úplná a celistvá žena, je dobré pracovať s jinovými kvalitami a všetkým, čo jin symbolizuje. Noc je veľký jin.

Obrad pod nočnou oblohou

za svitu Luny a hviezd, ale i za temného mračného počasia či búrky...

stačí sa postaviť pod nočnú oblohu a dotýkať sa rukami jednotlivých častí tela alebo sa iba láskyplne objať na ramená, najlepšie je sa dotýkať tých našich častí tela, ktoré podľa spoločenskej mienky nie sú dosť dobré a tým ich liečiť a prebúdzať do pravého vedomia krásy

môžeme si opakovať pozitívne afirmácie alebo sa nechať inšpirovať k novým, ktoré nám pošlú samotné hviezdy

úplne sa však stačí splynúť s nočnou krásou, ktorou sme i my ženy

kto trochu pozná nočnú oblohu, môže sa postaviť pod Venušu či Jupiter alebo Mars, ich poloha sa dá krásne vyčítať i z nákresu horoskopu

najlepšie je sa dotýkať holými rukami na holé telo, ale to záleží od možností súkromia, v zime môžeme mať ruky pod bundou...

Ženám v dnešnej dobe chýba zdravý jin a celej spoločnosti chýba lunárne jinové spomalenie a schopnosť vnímať prítomný čas. Môže byť veľmi liečivé, ak si ako ženy nájdeme čas aspoň 3 - 5 minút, kedy sa môžeme v tichosti nadýchnuť nočného svetla a nechať ho spočinúť na našom tele a vstúpiť do našich očí. Stačí sa s láskou vonku, či pri otvorenom okne zahľadieť na nočnú oblohu a i to môže byť naša večerná modlitba. Ak si to dovolíme, ak si dovolíme byť ženami...

V takýchto chvíľach k nám prichádzajú správy z hĺbok duše...