Energetické cvičenie pre ženy

19.07.2019

Toto energetické čakrové cvičenie prišlo ku mne samé. Je jednoduché a účinné. Prináša oslobodenie na vnútornej pocitovej úrovni i na fyzickej úrovni ako uvoľnenie. Spočíva v tom, že vedome dávame slobodu mužom v našom živote. Ale pozor, nielen v tomto živote, ale naprieč celým časom. V minulých životoch, v prítomnosti i v budúcnosti. Nemusíme mať pri tomto cvičení konkrétnu predstavu všetkých mužov, väčšinou sa nám vyjaví ten, s ktorým máme alebo sme mali najväčší problém. Môžu sa postupne ukázať viacerí. Toto cvičenie môžeme opakovať kedykoľvek to cítime ako potrebné. V podstate sa jedná o očistu na emočnej a energetickej úrovni.

Ide o to, že vnímame, že môžeme dať absolútnu slobodu tomuto i iným mužom v našom živote, nech konajú ako chcú. To, čo budeme cítiť, s tým sme zmierené. Je to veľký akt odvahy a dôvery, že zvládneme svoje city a pocity, nech sú akékoľvek. Konieckoncov to je hlavná úloha ženy. Byť kráľovnou svojim citom, poznať ich a prijať ich. Nie je to o tom tolerovať nedôstojné správanie mužov voči nám, ale prijať ich voľby ako ich pravdu a zmieriť sa s tým. To prináša vnútorný mier.

Cvičenie -

Môžeme ležať, sedieť, stáť, ako to cítime...

Ruku alebo obe ruky položíme na brucho, ja som mala potrebu položiť ruky na tretiu čakru, na solar plexus, hneď pod rebrá a jemne pritlačiť. Avšak môžeme mať potrebu sa dotknúť lona či srdca alebo inej časti tela. Tretia čakra môže vypovedať o moci, ktorú chceme mať nad druhými. A tiež o kontrole druhých.

Potom v duchu alebo nahlas zariekavame tak dlho ako  cítime potrebu, najlepšie, kým nepríde uvoľnenie na viacerých úrovniach:

"Dávam slobodu všetkým mužom v mojom živote, tu a teraz, v minulosti i v budúcnosti."

Môžeme mať pri tom zavreté oči, pretože môžu prichádzať vízie a lepšie sa tak naladíme na telo.

Iba ak dáme mužom skutočnú slobodu, môžu sa stať skutočnými mužmi a vyrásť do svojej pravej sily. Ak sa vzdáme kontroly nad ich životmi, ostane nám priestor pre prácu s našimi citmi, čo je naša skutočná ženská úloha. A muži získajú späť silu kontroly a zacielenia, ktorú sme im zo strachu vzali. Jin a Jang sa dostanú na svoje prirodzené územia a môžu začať konečne spolupracovať a spolutvoriť. Tento proces funguje na úrovni našich vzťahov s mužmi, ale i na úrovni našich vnútorných procesov anima a animy.

Rovnako je dobré dávať slobodu všetkým bytostiam v našich životoch. Avšak toto cvičenie som zamerala na mužov, pretože to ako žena vnímam ako veľmi dôležité.