Nevizualizovanie si toho pravého/partnera duše

06.07.2018

Zvyčajne sa hovorí o vizualizácii pri zhmotňovaní si prianí a kladie sa veľký dôraz na to, ako sa pri tom cítime. Ako by sme sa chceli cítiť až... budeme mať prácu snov, vzťah snov, zdravie snov, domov snov... áno je to dôležité, ale pri vzťahu s tým pravým, teda často i nazývaným partnerom duše, ktorý je iba jeden, ako môžeme vedieť ako sa máme cítiť, ak sme to zatiaľ nezažili?

Ten pravý pre nás je ten, ktorý je nám známy i keď je neznámy. Cítime sa pri ňom ako v bezpečnom prístave. Ako doma. Stretli sme ho už i v minulých životoch a boli spolu v dobrom i v zlom. Ale v tomto živote nemáme ešte tento bunečný zápis, i keď naša duša si pamätá všetko.

Ak sme zažívali najmä karmické a boľavé vzťahy alebo sme jednoducho nestretli nikoho, do koho by sme sa skutočne zamilovali a cítili, že je to to pravé, ako môžeme vedieť, čo si máme presne vizualizovať?

Ten pravý vzťah je taký neopísateľný a taký nezvyčajný, jedným slovom jedinečný a zázračný, že nie je možné sa na neho pripraviť v tom zmysle, že budeme vedieť, čo budeme cítiť a zažívať, čo nás s tým pravým mužom čaká.

Ani len netušíme, čo nám môže takýto vzťah priniesť a kam nás môže zaviesť. A ako môžeme pri ňom rásť a otvárať svoje srdce stále väčšej a väčšej láske.

Jednoducho chcem tým povedať, že stačí byť s pokorou pripravená, emočne poliečená, s vyriešenou minulosťou a najmä s otvoreným a vyliečeným srdcom. Byť odovzdaná tomu, čo môže prísť a odovzdaná veľkej láske, ktorá preteká celým vesmírom. Byť pripravená na veľké zmeny a neplánovať ako to prebehne, pretože to nie je v našich ľudských silách vymyslieť niečo tak úžasné ako je splynutie dvoch duší, ktoré patria k sebe naprieč časom a priestorom.

Takýto vzťah je skutočne akoby za odmenu. Príde, až prejdeme tú časť pozemskej cesty, ktorá nás mala premeniť, naučiť i poučiť. Tento vzťah tu nie je na to, aby nám vyliečil najväčšie traumy, i keď je tu na to, aby sme žiarili v láske tam, kde nám láska predtým najviac chýbala. A to je veľmi liečivé, ale toto liečivé spojenie prichádza až vtedy, až sa sami staneme vedomými liečiteľmi svojich bolestí.

Späť k nevizualizácii. Takže nie je nutné si nič vizualizovať, ale je dôležité byť otvorená a úprimne túžiaca stretnúť toho pravého. A najmä byť pravdivá ako žena po všetkých stránkach a túžiť ostať pravdivá i v tomto výnimočnom vzťahu. V takomto vzťahu žiadne hry a masky totiž už nie sú použiteľné.