Nová rovina sebalásky

20.07.2018

Sebaláska je často vnímaná ako výsledok správneho vnímania seba samého. Teda vnímanie seba ako niekoho, kto je hodný lásky, pretože má určité dary, klady, určitú špecifickú krásu a určité jedinečnosti, ktoré nás robia tým, kým sme. Alebo jednoducho preto, že je človekom.

V nedávnej dobe ku mne prišla vlna pocitov, vízií až by som povedala, že nová vlna paradigmy a pohľadu na seba a svet. Nová rovina - úroveň sebalásky. Som pozvaná cítiť lásku inak, tak, akoby tu vždy bola, iba ja som na ňu zabudla.

V tejto rovine sebalásky sa cítim byť láskou ja sama a nepotrebujem sa nijako identifikovať, špecifikovať či charakterizovať, prečo sa milujem a prečo som hodná lásky.

Jednoducho sebaláska je prirodzený stav bytia, pretože ja som láska.

Takéto stavy som zažívala už veľakrát a určite ste to zažili i vy už veľakrát. No nikdy to volanie u mňa nebolo také jasné a silné. Akoby došlo k hlbšiemu spojeniu, ktoré ak sa rozhodnem, môže pretrvať. Je to vedomé a prichádza to ako vedenie z môjho vnútra. Predtým to bolo vždy nečakané a nečakane to i odišlo.

Som pozývaná a priam volaná vnútorným hlasom, intuíciou, akýmsi božským volaním, aby som rozvíjala túto novú vibráciu vo svojom živote.

Čo znamená i to, že naozaj prestávam riešiť to, čo si o mne myslia druhí ľudia, nesnažím sa zapáčiť, byť milá a taká, aby som bola druhými vnímaná ako milá a dobrá osoba. Byť slušným človekom bohužiaľ znamená často byť hercom s maskou slušnosti a vnútorným svetom plným úzkosti.

Vnímam ako je dôležité, aby som niesla vo svojom vnútri vibráciu pohody, spokojnosti a pokoja, nesnažila sa získavať a čerpať silu a lásku zvonka a zároveň, aby som brala ohľad na život a ľudí okolo mňa. Nie však sa ich snažila zmanipulovať do svojho vnímania sveta.

Cítim, že toto volanie vychádza z mojej nevedomej časti, ktorá nás všetkých ovláda oveľa viac ako si myslíme. Vedomiu a jeho sile sa často pripisuje asi iba 5%. No a zbytok je to, čomu sa hovorí čisté bytie v pravde. To je však nutné najprv očistiť od nánosov podvedomých programov, ktoré sme počas života získali. Keď sa však tieto programy do istej miery vyčistia, prichádza čistá energia, sebaláska, láska, ktorá je bez dôvodu, ktorou sme a ani nevieme, kedy to začalo, vždy to v nás bolo.

Ale toho sa práve bojíme, pretože to vedome nepoznáme. To nevedomé je neznáme, ale vlastne to je to jediné, čo je skutočne pravdivé a trvalé.

Prebudenie môže nastať postupne alebo náhle. Najlepšie pre budovanie pevnej sebalásky sú postupné kroky životom, ktoré nás učia a pomáhajú nám zvedomovať si, kým sme a kým nie sme.

V tejto novej vibrácii nie je čas, preto nemáme potrebu veci urýchlovať a nemáme strach z budúcnosti. Všetko sa sprítomní akoby spomalí, ale je to iba o väčšom a hlbšom prežívaní prítomnosti.

Byť v tomto stave neznamená žiť dokonalý život (výzvy ostávajú), ale širší život, pretože si jednoducho môžeme zvoliť i túto rovinu a máme k nej oveľa ľahší prístup ako predtým. Tu píšem o tom, ako si privolať novú vibráciu a kvalitu do života.

Vnímam, že k tomuto môjmu stavu prispelo i to, že som vedome prijímala vnútornú mužskú časť v sebe a prejavila som v dôveru v mužský princíp, čo píšem i v článku tu.

Vnímam to tak, že ak ženy odovzdajú dôveru svojmu nevedomému mužskému princípu a muži odovzdajú dôveru svojej nevedomej ženskej stránke, stáva sa akýsi celistvý zázrak sebalásky. Zjednotenie seba a otvorenie sa širším možnostiam a hlavne prežívanie lásky na novej celistvejšej a silnejšej úrovni.

Tento stav môžeme prežívať rôzne. U mňa to je silne spojené s víziami vnútorného tela - čakier, s farbami a mojou aurou. Ale je to veľmi individuálne. Práca s dychom tu má svoje dôležité miesto a to si myslím platí pre každého.

O tomto procese píšem preto, pretože je to silnejšie najmä po nedávnom letnom slnovrate a cítim, že sa to môže dotýkať viacerých ľudí, je to istá vlna, ktorá sem prišla ako milosť, ale každý to môže samozrejme prežívať inak, pretože každý z nás má tu svoju jedinečnú neopakovateľnú cestu života.