Očistné májové ohne

01.05.2018

Blíži sa ďalší sviatok slnečného roka, viac o sviatkoch tu Sviatky Slnečného roka, ktorý voláme Májky, stavanie májok a je to náš pôvodný pohanský sviatok, ktorý je astronomickým stredom jari. Alebo lepšie povedané vrcholom jari. Tento rok bude Slnko na 15°Býka, čo znamená stred jari a bude to 5. mája v sobotu. V tento deň bude jar na vrchole.

Dnes som už začala s očistným ohňovým obradom, v ktorom som spálila symboly a predmety, ktoré ma spájali so starou túžbou, doteraz nenaplnenou. Spálila som i vyrobený talizman, ktorý ma spájal s touto túžbou, obetovala som ohňu sušené ovocie i vonnú masť.

Máj je časom lásky, ale i časom očisty od túžob, ktoré nám prinášajú viac bolesti ako radosti a lásky. Oheň má schopnosť očistiť naše srdce od nánosov bolestivých emócií, ktoré nám bránia cítiť lásku, po ktorej túžime.

Uvedomila som si, že ku mne prišla i téma väčšej citlivosti a schopnosti naučiť sa s ňou pracovať tak, aby som vedela rozlišovať, čo sa deje okolo mňa a čo sa deje vo mne, pretože veľká citlivosť môže spôsobiť chaos vo vnímaní seba. Niekedy sa stotožňujeme s negatívnymi vibráciami, ktoré nie sú naše, ale cítime ich, i keď ich druhí a svet naokolo skrývajú. To môže spôsobovať zmätok v nás samotných.

Plánujem urobiť ešte niekoľko očistných obradov s ohňom, kedy budem očisťovať svoje emočné vody a pocity, svoj citový svet a vzťahové závislosti. Naokolo je život v rozpuku a ja mu nechcem brániť tým, že budem zanesená starými nánosmi zbytočnej bolesti.