Sviatky Slnečného roka

Hlavné názvy jednotlivých sviatkov vychádzajú z môjho ponímania, podnázvy sú prevzaté zo slovanskej a keltskej tradície.

Predstavujem sviatky a ich posolstvá z môjho pohľadu a cítenia. Z mojej doterajšej skúsenosti. Každý v nich môže prirodzene vidieť iné posolstvá a významy.

V tieto posvätné okamihy slnečného roka sa môže priblížiť sami k sebe krok za krokom v súlade so životnými silami a poznať lepšie sami seba i naše miesto v kolobehu života.

K popisom pridávam odkazy na obrady a čary vhodné v danom období.

Zimný Slnovrat

Kračún - Yule - 0° Kozorožca

Tento čas je časom nula a volaním hĺbky, kedy môžeme byť na chvíľu v minulosti i v budúcnosti. Časom všetkých možností a smerov, ktoré život ponúka, ale iba naše srdce vie, čo sa skrýva v jeho hĺbke. Aké sú naše skutočné túžby? Vieme však vyčkať, kým sa správna cesta ukáže sama, alebo nevieme čakať v tichosti a v úcte k poriadku života na zavolanie? Odovzdať sa neznámym plánom života je cesta pokory a pravdy. Odovzdať sa svojim strachom a rozlietanosti vedie ku zaseknutiu života v bludných kruhoch.

Slávenie Zimy

Hromnice - Imbolc - 15° Vodnára

Tento čas nás vedie do bohatstva nášho vnútra, ku svetlu, ktoré v sebe nesieme a sme ochotní ho nasledovať. Pestujeme si vnútornú krásu alebo strachy? Naša pozornosť nás môže v živote zaviesť do bludných kruhov i slepých uličiek, rovnako nás naša pozornosť môže priviesť k vznešeným ideálom, ktoré natoľko milujeme, že im zasvätíme život a svoje srdce.

Jarná rovnodennosť

Komodice - Ostara - 0° Barana

Tento čas je časom prebúdzania a prebudenia našej ochoty a sily prevziať zodpovednosť za svoj život. Čas rozhodnutí, ktoré vedú k novým výzvam a odhodlania, čas snov, ktoré začínajú rásť, prvé kroky, ktoré sú odvážne i váhavé. Prierazná sila jari prináša možnosť urobiť jednoznačné kroky v ústrety našej pravde.

Slávenie Jari

Stavanie Májok - Beltane - 15° Býka

Tento čas je časom prebudenia ohnivých síl v nás i v prírode, rozpuk všetkého živého, ktoré chce naplniť svoj údel. Prijatie starých obmedzení vedie k ich zlomeniu, aby z nich vypučal nový život. Čas zlomov a nečakaných chvíľ, ktoré premieňajú smer života k väčšej životnej sile, ktorá sa pýta na svet. Všetko potlačené vypláva na povrch, aby sa zrodilo do svetla slobody a rastu.

Letný Slnovrat

Kupalo - Litha - 0° Raka

Tento čas je časom veľkých nádejí a viery v sily života, dôvery samého v seba, dôvery v právo žiť a určovať si smer života, určovať si svoje miesto a pôsobenie svojej životnej sily. Dovoliť si byť tak spokojným človekom, že naša vnútoná jednota odráža jednotu všetkého navôkol. Radovať sa a prejavovať sa. Ukázať svoje city a silu navonok a nebojácne. Byť vo vzťahoch, ktoré sú pevné ako kruh. Byť sám ako kruh.

Slávenie Leta

Dožinky, žatva - Lughnasadh - 15° Leva

Tento čas je časom veľkej oslavy životnej hojnosti a darov, ktoré sú nám dané a daru života, ktorým sme. Výživa a sila tepla k nám prúdia z prírody a my môžeme prežívať svoje skutočné potreby a prirodzenosť a pochopiť, že iba v jednoduchom živote je miesto pre skutočnú hojnosť a lásku. Sila túžob, ktoré máme je v poriadku, ak túžby vychádzajú zo srdca, vtedy sú pre nás cestou ku skutočnej životnej hojnosti.

Jesenná rovnodennosť

Hody, vinobrania - Mabon - 0° Váh

Tento čas je mäkkým a jemným časom zapadajúceho slnka a časom zberu jesenných plodov. Jemný vetrík, babie leto a schopnosť nechať sa uniesť a unášať životom. Uvoľniť sa a nechať sa niesť ako pavúčik na pavučinke babieho leta. Vďačnosť za dary leta a ochota otvoriť sa tmavšej časti slnečného roka. Vstúpiť s ochotou do tieňa jesene s náručou plnou jesenných plodov a odovzdať sa zmenám.

Slávenie Jesene

Dušičky - Samhain - 15° Škorpióna

Tento čas je časom veľkého zmierenia sa so svojim životom tu a teraz a rovnako časom zmierenia sa a prijatia svojho osudu a životného údelu. Časom, kedy môžeme odpustiť sebe i druhým, časom kedy sa zmierime so svojou minulosťou a tiež s minulými životmi a karmou, ktorú si nesieme. Prijatie seba v pravde a so súcitom. Smrť ako učiteľka tohto sviatku nás učí žiť tu a teraz v rýdzej pravde a jednoduchosti. Ak to zvládneme, čaká nás v tomto období veľká oslava života a radosti z bytia, živelná, farebná a nekonečná radosť ako záplava farebného lístia.