Strach z obyčajnosti

01.12.2018

Čo je v skutočnosti obyčajnosť a čo sa skrýva za našim strachom z obyčajnosti?

Nechceme byť obyčajní, v dnešnej dobe chceme byť všetci jedineční a originálny a sami sebou, no proste skvelí a hodní obdivu pre svoju neobyčajnosť.

Obyčajnosť je často spájaná s priemernosťou. Avšak obyčajnosť je v skutočnosti jednoduchosť a naša pravdivosť. Obyčajnosť je, keď nenosíme žiadne masky ani nehráme žiadne hry, aby sme boli nejakí. A tak ostávame obyčajní. A áno, pre mnohých tak obyčajní, že sme pre nich nezaujímaví, pretože odmietame sa prispôsobiť klamlivým a povrchným hrám na nejaký imidž. Ak hráme skutočnú hru života, hru na pravé hodnoty, môžeme byť davom prehliadaní, pretože väčšina ľudí nechce byť "obyčajná" a tak sa bojí a stráni našej obyčajnosti. Stráni sa toho, lebo chcú byť čosi viac.

Za strachom z obyčajnosti sa často skrýva strach, že nie sme dosť. Že zapadneme prachom a nebudme dôležití. Je to pocit menejcennosti, ktorý nás ženie do absurdnej originality a kŕču neprirodzenosti.

Obyčajnosť je neobyčajná, ak sme pravdiví a čistí v našich úmysloch. Vždy, keď sa čo i len trochu snažíme nejak pôsobiť, vedome či už nevedome, teda vedome s cieľom byť nejakým človekom alebo nevedome zo strachu z prehliadania, strácame tú pravú obyčajnosť a jednoduchosť, ktorá robí náš život ľahkým, srdečným a radostným.

- Obyčajnosť sa nesnaží byť dokonca ani obyčajná

- Obyčajnosť nemá potrebu niečo dokazovať, ukazovať a presviedčať

- Obyčajnosť nechce byť iná, pretože je už pravdivá

- Obyčajnosť je dar nevinnosti, spontánnosti a radosti zo života

Dovolíme si byť obyčajní???