Sviatok Márie Magdalény

17.07.2020

22. júl - každý rok je tento deň zasvätený Márie Magdaléne

V tomto článku sa budem venovať posolstvu, ktoré prepája cirkevnú tradíciu s kacírskou tradíciou a predovšetkým sa zameriam na posolstvo Márie Magdalény ako patrónky tohto letného obdobia, ktoré jej každoročne patrí.

Pre mňa je tento sviatok prepojením histórie, tradície, legendy i prírodných síl pôsobiacich koncom júla. A tak budem o Márie Magdaléne v tomto článku i písať. Na moje staršie články a videá nájdete odkazy dole.

Posledné dni pracujem s témou túžob a s očistením bolestivých túžob. Spomenula som si, že sa blíži sviatok Márie Magdalény a trochu som pátrala. Bolo zaujímavé nájsť súvislosti medzi túžbami a týmto ženským archetypom. Pretože Mária Magdaléna je pre mňa predovšetkým archetyp knažky, žitia duchovného ženstva.

Katolícka cirkev považuje Máriu Magdalénu i za patrónku kontemplatívnych duší, pretože svoj život prežila v pravej túžbe po láske. Najprv mala vraj zlé hriešne túžby, ale tie premenila na sväté túžby. O tom ako to bolo, sa môžeme dohadovať, ale posolstvo čistoty túžob je krásne. Kontemplácia prináša premenu zlých túžob na dobré.

"Túžba má zvláštnu moc. Formuje našu budúcnosť. Ak je naša túžba hriešna, vytvára okolo nás hriešne prostredie. Potom žijeme v ovzduší hriechu. Túžba je ako dýchanie duše. Po čom túžime, tým žijeme. K tomu sa aj reálne približujeme."

Katolícka cirkve vyzdvihuje jej silu viery, jej oddanosť a vernosť Kristovi, keď ako jediná čaká na jeho zmŕtvychvstanie pri jeho hrobe. Ona je tak prvým zvestovateľom tohto zázraku.

"Ale kto vytrvá dokonca, bude spasený.
Najprv teda hľadala a nenašla. Vytrvalo hľadala ďalej a našla. Jej túžby odďaľovaním rástli a rastom nadobúdali schopnosti, že našli. Lebo sväté túžby odďaľovaním rastú. Keby odďaľovaním ochabovali, neboli by túžbami. Touto láskou horel každý, komu sa podarilo dosiahnuť pravdu."

zdroj citácií - https://www.frantiskani.sk/kazatel/svati/0722.htm

Mária Magdaléna ako patrónka 22. júla prináša čistotu do horúcich letných dní plných našich túžob. Túžob po tom, čo sme v tomto roku ešte nedosiahli, túžob po vrelosti a láske tak teplej a vášnivej ako leto, prináša túženie ako spôsob plného a vedomého života v pravde.

Prináša vedomie, že tie práve túžby nás nespaľujú, nebolia, nezväzujú, ale dávajú nám slobodu a silu. Schopnosť rozlíšiť pravé a nepravé túžby je veľkým mystériom každej kňažky. Kňažka Mária Magdaléna bdie nad svätými túžbami a premieňa bolestivé a ničivé túžby na túžby, ktoré nás nabíjajú životom a nádejou. Vierou, že sú tou pravou cestou a že raz nadíde ich zavŕšenie.

Mária Magdaléna učí obrovskej, dokonca až celoživotnej trpezlivosti ako pravej cnosti ženskosti. Trpezlivosť a viera stavajú mosty k novému životu. V dnešnej dobe je trpezlivosť zahnaná do kúta, ale pre ženy je nevyhnutnou cnosťou pre zvládanie svojich duchovných, životných i každodenných skúšok. Je to lekcia, ktorá učí ženu byť skutočnou kňažkou.

Túžba je základ tantry. Pre mňa je Mária Magdaléna tantrická kňažka, pretože svoje túžby povýšila do lásky, ktorá spojila nebo so zemou. Raz som čítala, že cieľom tantry je nemať žiadne túžby okrem jedinej a tou je túžba nemať žiadne túžby. Túžba je základ života.

V tieto dni sa môžeme vedomejšie prepojiť s našimi túžbami a očistiť ich, pretože mnohé túžby nás držia na reťazi ako diabol na tarotovej karte a neumožňujú nám skutočne žiť. Slobodu a pocit šťastia prinášajú iba sväté túžby. Túžby, na ktorých nelipneme.

Červená farba rúcha Márie Magdalény mi pripomína, že túžiť znamená žiť a mať túžby, ktoré nás privádzajú ku životnej sile, nie nás o ňu oberajú.

Túžby sú ako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán.