Téma - Mária Magdaléna

Máriu Magdalénu vnímam v prvom rade ako archetyp ženskej kňažky z čias Ježiša Krista, vnímam ju ako archetyp zvestovateľky, učiteľky, vizionárky okolo prvého storočia nášho letopočtu. Mária Magdaléna ako historická osoba je veľmi nejasná a s mnohými tajomstvami. Ako historická osoba to bola obyčajná a zároveň neobyčajná žena, ktorá niesla v sebe archetyp posvätnej kňažky ako mnohé iné ženy pred ňou i po nej. Upíňať sa na ňu ako na historickú osobu môže byť v konečnom dôsledku mylné, pretože vieme veľmi málo o kristovských časoch a to, čo vieme je rozporuplné a nejasné. Za menom Mária Magdaléna sa môžu skrývať viaceré Márie a kňažky tej doby. Odkaz ženského duchovného poslania, kňažstva, môžeme pomenovať Mária Magdaléna.

Kto bola učiteľka Márie Magdalény?


- foto dole - moje osobné spojenie sa s archetypom Márie Magdalény počas krvácania -úprava fotky v layout

úprava fotky v layout

Mária Magdaléna - obraz od Františky Janečkovej