Syndróm miznúceho dvojčaťa

14.09.2020

Duchovné aspekty syndrómu miznúceho dvojčaťa

Vanishing twin syndrome

Hovorí sa tomu i vstrebanie plodu. Často tomu dochádza v ranných štádiách tehotenstva, najčastejšie okolo 8. týždňa. Avšak 10 až 15% všetkých tehotenstiev začína ako viacpočetné, ale k vstrebaniu dochádza veľmi skoro a preto nie je odhalené prvým vyšetrením a žena ani len netuší, že jej tehotenstvo začalo ako viacpočetné.

Vstrebanie plodu sa vyskytuje u 21 až 30% všetkých viacpočetných tehotenstiev. Mnohé mamičky sa potom trápia pre stratu dieťatka, ktoré nikdy ani nevideli a nemohli objať. Dôvody pre vstrebanie plodu sú však vždy v prospech života druhého plodu a v lepší priebeh tehotenstva i pôrodu.

Rovnako spontánne potraty v prvých dňoch tehotenstva nie je možné odhaliť. Odhaduje sa, že viac ako 90% otehotnení končí veľmi skorým potratom.

Duchovné príčiny syndrómu miznúceho dvojčaťa

Dohoda duší

čo my len vieme, čo majú medzi sebou dve dušičky v bruchu matky, aké dohody, nedoriešené veci z minulého života a potrebu zažiť spolu práve toto učenie

Sprevádzanie sa na ceste do tohto sveta

čo ak je jedna z duší pomocníkom pre vstup tej druhej duše do tohto sveta, čo ak je zhmotneným anjelom, ktorý umožní ľahší vstup do sveta nášmu dieťatku

vstrebané dvojča môže byť zhmotnený anjel, duchovný sprievodca, ale i iná duša z rodiny duší, starý dobrý priateľ z minulých reinkarnácií...

Karmické záležitosti z minulého života

čo ak sú tieto dve duše zviazané skúsenosťami z inej reinkarnácie, ktoré je nutné dokončiť práve týmto spôsobom v lone matky

Parazitujúce dvojča

menej vyvinutý plod môže dočasne prežívať vďaka parazitovaniu na druhom plode čo ak je to puto, ktoré nebolo správne a včas pretrhnuté, čo ak ešte nedošlo k oslobodeniu a cesta sa musí dokončiť v lone matky

Parazitujúce naše vlastné staré Ja

čo ak je parazitujúce dvojča našou starou súčasťou z predchádzajúcej inkarnácie, s ktorou sme sa nevysporiadali a preto je dôležité, aby sme ešte pred narodením prijali a vstrebali túto svoju temnú stránku a zmierili sa s minulosťou, aby sme mohli vstúpiť do nového života s čistým štítom

Skrytý potenciál Duše

čo ak je vstrebané dvojča potenciálom duše dieťaťa

ak je potenciál Duše väčší a podmienky na začiatku života vibračne neumožňujú sa mu plne prejaviť napr. nedostatočný základ v rodine, v prostredí... tak sa môže stať, že sa tento potenciál skryje, zmizne a ostáva ako duchovné dvojča v astrálnom svete, ktoré sa potom v správnom čase, keď sme na to pripravení, pripomína a vedie nás rozvíjať tento skrytý potenciál, znovuzrodiť sa do svojej celej podstaty a potenciálu, zažiť svoju jednotu prijatím všetkých skrytých aspektov

K napísaniu tohoto článku ma inšpirovala vlastná duchovná skúsenosť, kedy som si spomenula, že i ja som mala v lone matky nejaké dvojča... Astrologické súvislosti niekedy súvisia s aspektom asteroidu Chariklo viac tu Chariklo v astrológii