Chariklo v astrológii

Chariklo je najväčší asteroid v našej slnečnej sústave v pásme kentaurov, čiže v pásme asteroidov ako je napríklad Chiron, ktorý je už v astrológii veľmi známy. Chariklo je napriek tomu stále prehliadaný asteroid v astrológii a pri výklade horoskopu a je to možno preto, že so sebou nesie veľkú tému o ženskom, ale i mužskom princípe.

Chariklo je meno dvoch rozdielnych žien a príbehov v gréckej mytológii. Avšak oba príbehy patria tomuto asteroidu. Prečo? Asteroid Chariklo je krásny asteroid a je zatiaľ jediný, ktorý má okolo seba prstenec a je zvláštny práve tým, že má dva jemné prstene. Dva prstene, ktoré akoby hovorili o dvojakosti, ktorú nesie Chariklo nielen v mytológii...

1. príbeh

Chariklo bola vodná víla zasvätená bohyni Aténe. Mala za muža pastiera, s ktorým mala jedného syna. Jej muž náhodou uvidel kúpeľ nahých víl s bohyňou a za trest ho Aténa oslepila. Chariklo žiadala u bohyni milosť a tak dostal aspoň dar jasnovidnosti, ale ostal slepý.

2. príbeh

Chariklo bola vodná víla, ktorá sa vydala za kentaura Chiróna, ktorý bol najmúdrejším kentaurom, u ktorého sa učili mnohí grécki hrdinovia. I Herakles. Chirón bol nesmrteľný. Chariklo mu porodila tri dcéry. Chirón bol nešťastnou náhodou poranený smrteľným šípom, ale keďže bol nesmrteľný žil ďalej, ale v bolesti. Preto sa mu hovorí zranený liečiteľ. Nakoniec sa pre veľkú bolesť vzdal nesmrteľnosti v prospech Prométea a Chariklo ovdovie.

Analýza

Vidíme tu dva príbehy, dvoch vodných víl a obe majú nakoniec zranených mužov a prichádzajú o silu mužského prvku vo svojom živote.

Pastier je zranený silou bohyne, pretože jeho žena vodná víla sa nedokáže priblížiť k jeho svetu a tak ho ten božský svet až spáli, oslepí. Avšak má dar jasnovidectva, ale za veľkú daň. Pastier je zranený, pretože jeho žena nie je uzemnená. Alebo, muž je zranený, pretože neprijíma ženskú telesnosť, vidí iba bohyňu a tak prichádza k ujme na vlastnom tele a zdraví.

Chirón je uznávaný liečiteľ, učiteľ a radca, ale jeho žena je v úplnom tieni a nevyužíva svoje božské dary. Je skoro ako pozemská žena a preto je Chirón zranený, lebo mu chýba ženská intuícia od jeho ženy. Alebo, muž verí natoľko svojim schopnostiam a svojej sile, až zabudne byť pokorný voči životným okolnostiam a tak je náhle zranený, ale nevyliečiteľne, pretože mu chýba ženská intuícia a predvídavosť.

Výzva:

"Zosúladie dvoch protichodných síl v sebe"

- Nepodliehať poníženiu ani povýšeniu, obe nás v konečnom dôsledku oslabujú -

Chariklo je žena, ktorá zo strachu pred láskou rovnako silného muža, zo strachu pred odovzdaním sa mužskému príncípu, radšej volí slabšieho muža, ktorý jej však nikdy nebude roveň. - príbeh s pastierom

Chariklo je žena, ktorá vie o svojej sile bohyni, ale z lásky ju skryje, aby nechala priestor pre mužský princíp v sebe a tým sa úplne vyčerpá. Alebo svoju silu bohyne vo vzťahu potlačí zo strachu, aby ju muž neopustil a i tak ho nakoniec stráca. - príbeh s Chirónom

Chariklo nás učí ako dať vo vzťahu priestor svojim silám tak, aby sme obaja ostali živí a silní vo svojich prirodzenostiach.

Chariklo nás učí ako viesť vo vzťahu muža svojou intuíciou.

Chariklo učí ako nestratiť vo vzťahu vieru vo svoju intuíciu.

...ako nastoliť rovnováhu a súlad, ktorý bude v súlade so životom

Dať priestor mužskému princípu, aby sa stal božským

Dať priestor mužovi, aby bol pre nás silnou oporou.

"Ako sa odovzdať láske a ostať pri tom silnou"

Chariklo je žena, ktorá má dve tváre (slabú i silnú) a dokáže ich používať obe zároveň, pre dobro seba i ostatných

Chariklo v mužovi je sila, ktorá ho učí, kedy načúvať svojej intuícii a kedy sa prestať snažiť pochopiť nepochopiteľné a zachrániť si tak zdravý rozum a telo.

Chariklo je i téma jednovaječných dvojčiat, ktoré jedno bez druhého nemôžu prežiť bez ujmy.

Vnútorný boj v žene:

Niektoré ženy ovplyvnené Chariklo sa môžu báť, že vo vzťahu s mužom stratia svoj kontakt s bohyňu. A majú v sebe rozpor, že s mužom im bude chýbať božská sloboda a bez muža im bude zase chýbať teplá náruč.

Alebo je tu rozpor, či som bohyňa alebo iba obyčajná žena.

Chariklo môže predstavovať i posadnutosť bohyňou, teda posadnutosť tým, čo prichádza zhora ako božská inšpirácia, pričom sa zabúda na zdravie a telo. Opačná situácia je, ak sa cítime tak bezmocné a stratené, že neveríme ani vlastnej intuícii a sile.

(Prstene asteroidu Chariklo sú pomenované po dvoch riekach. Jedna tvorí hranicu na severe a druhá na juhu Brazílie. I tu vidíme dve dôležité hranice - hore a dole, dve možnosti, ktoré sú obe dôležité a chránia priestor medzi sebou)

"Je dobré poznať svoje hraničné podoby, poznať svoje ja v oboch extrémoch a spojiť ich v jeden celok, ktorý nás ochráni."