Tip od Rebeky

22.08.2018

Tento veľmi jednoduchý a v podstate všeobecne známy tip alebo spôsob ako sa priblížiť k splneniu si svojich prianí a najmä partnerských túžob zdieľam z newslettra od vzťahovej koučky - Rebecca Boatman -

"Ujasni si 3 základné pocity, ktoré chceš mať vo vzťahu s tým pravým"

tu je príklad Rebekinho zoznamu:

  1. cítiť sa bezpečne
  2. baviť sa / have a fun
  3. cítiť sa zbožňovaná

a tu je príklad môjho zoznamu:

  1. cítiť sa bezpečne
  2. cítiť sa milovaná
  3. byť vypočutá
Dôležité je, si sama dopriať tieto pocity napr. ísť na masáž, krásne si prestrieť a nachystať jedlo... ak sa chcem cítiť zbožňovaná.

Dôležité je si tieto pocity dopriať a vedome si ich vytvárať vo svojom živote i keď sme sami. Vlastne práve preto, že sme sami, je dobré sa zamerať na seba a neuvädnúť.

Myslím si, že toto jednoduché cvičenie sa dá použiť na rôzne oblasti života a pomôže nám si ujasniť, čo chceme a zamerať svoju pozornosť i činy správnym smerom a tak budovať pevné základy našich snov.