Zenová bohyňa

07.12.2018

Zenová bohyňa

si je vedomá svojej hodnoty, ale nepresviedča o nej druhých

si je vedomá svojej múdrosti, ale i tak mlčí, kým jej nie je položená otázka

trávi veľa času mlčaním a v tichosti, aby jej zámery a slová boli čisté a mali skutočnú váhu

"Mlčí tá, čo ctí podstatu, lebo iba o podstate má význam sa rozprávať. No ak nie sú slová, ktoré by vyjadrili božskú podstatu, niet ani dôvodu rozprávať."

Zen vo svojej podstate je k ženám bližšie ako sa zdá. A i napriek tomu zenové mníšky, ktoré dnes poznáme, sú len slabou kópiou mužských zenových mníchov. Namiesto toho, aby šli svojou vlastnou ženskou cestou a boli skutočné zenové bohyne, si oholia hlavu a oblečú sa ako mužskí mnísi. Žijú ako muži. To ale nie je skutočný ženský zen.

Zen je plynutie v prítomnosti s vedomím jednoty.

Zen je ako ženský cyklus, ktorý sa deje bez vonkajšej kontroly, zen je i tehotenstvo a pôrod, ktorý ženu koncentruje do jediného dôležitého bodu, tu a teraz ži všetko, čím si. Zen je ženské tvorenie v tej najčistejšie podobe.

Zenová bohyňa je žena, ktorá cíti prúdy života a žije s nimi v súlade. Zen tu vždy bol, ale až keď sa ho dotli intelektuálne mužskí mnísi, dostal Zen meno a určité zaradenie, ale Zen tu je, vždy bol a vždy bude. A nielen tu na Zemi, ale i v celom vesmíre a ešte ďalej.

Zenová bohyňa je žena, ktorá sa dokáže odovzdať prítomnosti a objať v sebe všetko a i to, čo je okolo nej.