Liečenie aurického tela

Aura nie je iba niečo, čo obklopuje naše fyzické telo, je to naša skutočná hmotná súčasť, sme to stále my, len v jemnejšej podobe, vo vibračne vyššej rovine. Dôsledky našich zranení, emočných i fyzických sa vždy prejavia na všetkých úrovniach nášho tela. Od najhmotnejších častí až po najjemnejšie.


Po dlhodobej liečbe môjho citového zranenia, ktoré bolo viazané i na určitú časť môjho fyzického tela, som nakoniec pristúpila k liečbe aurickej časti tela. Úžasné výsledky som zaznamenala liečením citlivým dotykom ako to uvádzam v článku Zakliate časti ženského tela a ako sa to často opisuje pri metóde vaginálneho mapovania, ktorá je univerzálna pre akúkoľvek časť tela. Dotyk, dych a načúvanie vždy otvárajú zatvorené časti v nás a obnovujú, rozmrazujú pocity a spomienky, prinášajú život tam, kde sa zastavil. Takto som postupovala i ja a vrátila sa mi fyzická citlivosť, zmyslová citlivosť do časti tela, ktorá bola predtým uzavretá a stuhnutá následkom hlbokých, opakujúcich sa emočných zranení.

Nestačilo to však. Stále som cítila v tejto časti tela prázdnotu, akoby to miesto nežilo a bolo uvrhnuté do beznádejnej tmy a hmly. Nakoniec som pristúpila k jednoduchej liečbe prikladaním rúk na aurický obal. V podstate ide o liečenie, kedy si hladíme auru. Čiže je to to najjemnejšie a najcitlivejšie liečenie, pretože sa nedotýkame priamo fyzického tela, ale dodržujeme osobnú hranicu. Áno, to čo sa v psychológii nazýva osobnou zónou, ohraničuje v skutočnosti naše telo ako aura. Do osobnej zóny, cca 20 cm od fyzického tela, si nepúšťame kohokoľvek a zároveň sa cítime bezpečne, pokiaľ sú rešpektované hranice našej osobnej zóny.


Preto prosím rešpektujte osobné hranice malých detí. Ony nie sú povinné nikomu robiť plyšové hračky, do ktorých si uvoľníme svoje bôle. Už malé deti zažívajú neustále narušovanie a poškodzovanie ich aurického tela, až si na to zvyknú a naučia sa vampírovať na druhých ako to vidia u dospelých.

A tak som si začala prikladať ruky na moje aurické telo v mieste, kde dochádzalo pravidelne k jeho narušeniu. Útoky na naše aurické telo môžu vyzerať i ako zákerné pohľady, ponižovanie, ohováranie, často hovoríme o urieknutí... môže dochádzať k nepovoleným dotykom až k agresii, ktorá sa dotýka fyzického tela, v najhorších prípadoch až jeho vnútorných častí ako to je pri znásilnení, týraní či niektorých lekárskych úkonoch, ktoré i keď nie sú nedobrovoľné, podvedome vnímame ako útoky na nás.

Pri liečení aurického tela som použila pomander z aura somy (nie je nutné použiť niečo, ale dá sa použiť i esenciálny olej, základ je však pozornosť a vnímanie), ktorý som si nakvapkala do dlaní a následne som držala ruky položené na mojej aure nad miestom, kde to všetko viazlo. K liečeniu som sa vracala opakovane, často i v myšlienkach som si predstavovala ako si danú časť tela sýtim farebným svetlom, pričom farbu si treba vyberať intuitívne, telo vie, čo potrebuje. Toto liečenie opakujem dodnes, vždy keď potrebujem a vždy keď sa opäť dostanem do situácie, ktorá zabolí a otvorí staré rany v danom mieste tela.

Výsledky boli tak rýchle. Ihneď som pocítila dostatok lásky, krásy, hojnosti a hlavne spokojnosti, takej hlbokej vnútornej spokojnosti, ktorá prichádza akoby sama od seba, ak sme v sebeláske a vo svojom zdroji. Zacítila som, že nezáleží na názore druhých, že sa nikomu nepotrebujem zavďačiť, zapáčiť, že vlastne vôbec nechcem hrať to divadlo na zapáčanie sa druhým a je mi jedno, čo sa deje navôkol, ak som ja vo vnútri v poriadku. Toľko sýtosti, ktorej mi dávalo toto liečenie som nezažila pri žiadnom inom liečení a stačilo tak málo. Priložiť ruky na svoje svetlo, na svoju auru a nechať tento jemný dotyk prebudiť celé moje telo, pretože naše telo nie je iba to čo vidíme, ale oveľa viac. A ak nerešpektujeme jeho aurickú časť - osobnú zónu, môže dochádzať k mnohým duševným a fyzickým ochoreniam. A predovšetkým k pocitu prázdnoty a nešťastia.

Všimnite si zvieratá ako vedia rešpektovať svoju osobnú zónu a ako jemne naciťujú s ňufáčikom osobnú zónu druhých. Vedia a cítia, že je tam pole životnej sily, ktorá je súčasťou inej bytosti. 

Načuchnime si svoje auratelo a cíťme sa celí.