Obávané tarotové meče                                                                                                                                  čo s nimi?

Meče, karty malej arkány tarotu, sú obávanými kartami vo výklade práve pre svoju priamočiaru, úsečnú a ostrú silu, ktorú prinášajú. Vo väčšine výkladov predstavujú rôzne prekážky, nepriateľov, nešťastie, choroby, skúšky a mnohé iné neľahké výzvy života. Dvorné karty mečov, kráľ s kráľovnou, rytier a páža, sú veľmi svojrázne a silné osobnosti s určitou zarputilosťou svojich zámerov na rozdiel od dvorných kariet pohárov, palíc a pentaklov. Úsmev na ich tvári je skrytý pod bremenom boja a skúšok, s ktorými sa potýkajú.

Sú skutočne karty mečov také nepriaznivé?

Nesúhlasím. Po osobnom dlhom období vnútorného temna, kedy som prechádzala najväčšími skúškami vnútornej sily, som konečne dokázala pochopiť a prijať obohacujúce a nádherné posolstvo kariet mečov, ktoré mi svojou hĺbkou vyrazilo dych. 

Karty mečov ponúkajú vyobrazenie ako napr. ležiaca osoba nad ktorou visia meče, nepriatelia s mečmi, prebodnuté srdce, voľba menšieho zla či pád osoby na dno pod ťarchou množstva mečov namierených na ňu. Kráľ a kráľovná mečov často desia svojim krutým a prísnym vyžarovaním. Rytier mečov zas svojou nevyspytateľnou divokosťou. 

Toto je však pohľad niekoho, kto práve čelí a prekonáva určité obtiaže, či má strach z nástrah života a neverí v zdarný koniec. Druhý pohľad, ktorý prichádza ako svetlo na konci tunela je, že všetky meče na kartách mečov predstavujú novú silu, ktorá z nás vyrastá v najväčších skúškach života. Ktorá vyviera z najväčšej hĺbky a dna, kde sme sa dostali pod ťarchou bolesti a trápenia. Sila mečov je ostrá a preráža všetky mraky a tiene diabolského klamu a čiernych kúziel. Pozrime sa na osoby na kartách mečov novými očami. Nie ako na trpiace a strachom skamenelé bytosti na ktoré sú namierené meče nešťastia, ale ako na osoby, ktoré v tých najťažších skúškach života nájdu silu, ktorá prerazí všetko zlé a vyrastie ako nová nádej na nový začiatok.

"Možno práve to, čo vidíme na karte mečov nie je neprekonateľná skúška života, ale výzva k prebudeniu vnútornej sily."


keywords - kráľ mečov, kráľovná mečov, rytier mečov, páža mečov, eso mečov, dvojka mečov, trojka mečov, štvorka mečov, päťka mečov, šestka mečov, sedmička mečov, osmička mečov, deviatka mečov, desiatka mečov, tarot, malá arkána, dvorné karty,