Obávané tarotové meče                                                                                                                                  čo s nimi?

Meče, karty malej arkány tarotu, sú obávanými kartami vo výklade práve pre svoju priamočiaru, úsečnú a ostrú silu, ktorú prinášajú. Vo väčšine výkladov predstavujú rôzne prekážky, nepriateľov, nešťastie, choroby, skúšky a mnohé iné neľahké výzvy života. Dvorné karty mečov, kráľ s kráľovnou, rytier a páža, sú veľmi svojrázne a silné osobnosti s určitou zarputilosťou svojich zámerov na rozdiel od dvorných kariet pohárov, palíc a pentaklov. Úsmev na ich tvári je skrytý pod bremenom boja a skúšok, s ktorými sa potýkajú.

Sú skutočne karty mečov také nepriaznivé?

Nesúhlasím. Po osobnom dlhom období vnútorného temna, kedy som prechádzala najväčšími skúškami vnútornej sily, som konečne dokázala pochopiť a prijať obohacujúce a nádherné posolstvo kariet mečov, ktoré mi svojou hĺbkou vyrazilo dych. 

Karty mečov ponúkajú vyobrazenie ako napr. ležiaca osoba nad ktorou visia meče, nepriatelia s mečmi, prebodnuté srdce, voľba menšieho zla či pád osoby na dno pod ťarchou množstva mečov namierených na ňu. Kráľ a kráľovná mečov často desia svojim krutým a prísnym vyžarovaním. Rytier mečov zas svojou nevyspytateľnou divokosťou. 

Toto je však pohľad niekoho, kto práve čelí a prekonáva určité obtiaže, či má strach z nástrah života a neverí v zdarný koniec. Druhý pohľad, ktorý prichádza ako svetlo na konci tunela je, že všetky meče na kartách mečov predstavujú novú silu, ktorá z nás vyrastá v najväčších skúškach života. Ktorá vyviera z najväčšej hĺbky a dna, kde sme sa dostali pod ťarchou bolesti a trápenia. Sila mečov je ostrá a preráža všetky mraky a tiene diabolského klamu a čiernych kúziel. Pozrime sa na osoby na kartách mečov novými očami. Nie ako na trpiace a strachom skamenelé bytosti na ktoré sú namierené meče nešťastia, ale ako na osoby, ktoré v tých najťažších skúškach života nájdu silu, ktorá prerazí všetko zlé a vyrastie ako nová nádej na nový začiatok.

"Možno práve to, čo vidíme na karte mečov nie je neprekonateľná skúška života, ale výzva k prebudeniu vnútornej sily."