Obrad Veľkej Rovnováhy

Tento veľmi silný a hlboký obrad je viazaný na nebeský tanec Slnka a Luny. Vykonáva sa totiž iba v čase, kedy sú Slnko a Luna súčasne viditeľné na oblohe. Teda buď pri východe, či západe Slnka, v prípade, že nie je zamračené. Píšem o tom i v článku Význam lunárneho svetla

Obrad nastoľuje pochopenie, precítenie, prijatie svojej vnútornej sily a rovnováhy vo svojom živote. Môžeme mu dať rôzny zámer, ktorý ním chceme posilniť, privolať, vyliečiť vo svojom živote.

Obrad sa vykonáva pod holým nebom pri viditeľnosti Slnka i Luny. Do zeme, piesku, záleží od toho, kde stojíme, najlepšie je však nájsť si miesto, kde môžeme ľahko do zeme vyryť paličkou znak. Vyryjeme do zeme znak ležatej osmičky, lemniskaty, dosť veľkej na to, aby sme sa mohli do nej postaviť. Každá noha je v jednej polovici osmičky. Vstúpime do nej. Najlepšie bosí, ale záleží na okolnostiach. Začneme sa jemne pohupovať v bokoch ako pri brušnom tanci, kedy panvou opisujeme osmičku. Jemne vlníme bokmi a ruky máme zdvihnuté k nebu, pričom ľavá ruka smeruje k Lune a pravá ruka k Slnku. Pokojne zhlboka dýchame, pohupujeme sa v bokoch a v duchu alebo nahlas vyriekneme 8x za sebou:

"Som večný tanec lásky" alebo "Som sila v rovnováhe"

alebo čokoľvek iné, čo je v súlade s vašim zámerom

Potom si čupneme pred vyrytú osmičku v zemi, kde sme stáli, položíme dlane na miesta, kde sme mali predtým chodidlá a zhĺbky duše sa poďakujeme. Precítíme spojenie so Zemou i Nebom. K obradu môžeme na konci pripojiť i vydymovanie kadidlom, ktoré má odniesť do neba naše túžby a poďakovanie.