Venuša, planéta nádeje

Venuša, druhá planéta od Slnka, s nami susediaca planéta, ktorej je prisudzovaný ženský princíp a archetyp veľkej bohyne.

Posolstvo Venuše ku mne prišlo už dávnejšie, keď som sa dívala na oblohu ožiarenú žiarou hviezdy, ktorá je najžiarivejšou hviezdou našej nočnej oblohy, i keď sa vlastne nejedná o hviezdu, ale o planétu. My ju však ako hviezdu vidíme a vnímame slnečné svetlo, ktoré odráža. Nazýva sa Zorničkou i Večernicou, pretože je často prvá viditeľná hviezda pri východe a západe Slnka. Nie každý deň v roku je pozorovateľná na našej severnej pologuli, ale počas roka je veľa období, kedy je veľmi dobre pozorovateľná a vedie nás do nového dňa či do temnej noci. A práve preto je hviezdou nádeje, ktorá dáva silu do nového začiatku ako Zornička či dáva silu a nádej počas vstupu do tmy noci ako Večernica.

Venuša je hviezda nádeje. Venuša prináša nádej a dáva nádej tým, ktorý zabudli, že sú súčasťou celého vesmíru a života naokolo. Spája nás so srdcom a svetom citov, ktoré pramenia z lásky. Venuša je zrkadlo nášho srdca. Ako ju vnímame a čo v nej vidíme, závisí iba od nás a od stavu čistoty nášho srdca. Ženskosť a mäkkosť, ktorú vyžaruje, vyžaduje od nás otvorenosť a bezpodmienečnú lásku, ktorá nemá potrebu sa vyvyšovať nad jemnosť lásky, ktorá nepotrebuje racionálne argumenty ega, rozumu a chladného srdca.

Ak nám chýba nádej, môžeme pracovať vedome so silami Venuše, aby nám pripomenula, že naše srdce v sebe skrýva najväčšie pramene nádeje a viery, ktorá tvorí život a udržuje neustály cyklus života v pohybe.

Vhodný je obrad pod hviezdnym nebom, pod svetlom Venuše, držiac ruky na srdci. Pričom vnímame svetlo lásky a nádeje, nielen v svetle Venuše, ale i v sebe. Pretože Venuša je zrkadlo nášho srdca a môže nám pripomenúť, že prameň nádeje je v našom srdci a je nevyčerpateľný.

Kedy môžeme pozorovať Venušu voľným okom? Najlepšie info ohľadom pozorovania hviezd ponúkajú stránky amatérskych astronómov a milovníkov astronómie, kde sú i fotografie. Mne stačí otvoriť astro program a viem z obrázku horoskopu vyčítať, kde a kedy bude možné pozorovať Venušu či iné planéty. Horoskop je mapa oblohy v konkrétnom čase a mieste, je to kompas oblohy. Horná polovica horoskopu od Asc cez Mc až po Dsc, je to, čo je pre nás práve viditeľné. Pričom Mc označuje smer juh, Asc je východ a Dsc západ. Pre pozorovanie nočnej oblohy je dobré sa vyznať aspoň vo svetových stranách.

Planéty Venuša, Mars a Jupiter sú viditeľné voľným okom a ľahko rozoznateľné. Môže vás zaujímať Spojenie so silami Jupiter