Živly a Sviatky Slnečného roka

Priradenie živlov k jednotlivým sviatkom slnečného roka ku mne prišlo samé, na základe prežitej skúsenosti slávenia týchto sviatkov a vychádza z môjho spojenia so slnečným cyklom.

Prečo nazývam niektoré sviatky Slávením?

Pretože je to vrchol jedného ročného obdobia, ktoré začína slnovratom alebo rovnodennosťou a vrcholí v strede medzi rovnodennosťou a slnovratom (napr. jar, jeseň) alebo medzi slnovratom a rovnodennosťou (napr. zima, leto). Pričom slnovraty a rovnodennosti sú zároveň začiatok i koniec ročného obdobia. Napr. Letný slnovrat je koncom jari a začiatkom leta.

Všetky sviatky sú rovnako významné, ale práve 4 sviatky Hromnice, Májky, Žatva a Dušičky mávajú rôzne názvy a nie sú presne určené, dokonca augustový sviatok Žatvy, oslava úrody sa dnes už ani veľmi netraduje. A rovnodennosti a slnovraty (okrem Vianoc, ktoré sú pár dní po zimnom slnovrate), tiež neslávime.


(v mobile sa vám tabuľka nemusí zobrazovať správne)

Sviatok

Zimný Slnovrat

Slávenie zimy - Hromnice

Jarná rovnodennosť

Slávenie jari - Májky

Prebudenie živlu

Voda

Oheň

Zem

Vzduch

Sviatok

Letný Slnovrat

Slávenie leta - Žatva

Jesenná rovnodennosť

Slávenie jesene - Dušičky

Živel na vrchole

Oheň

Voda

Vzduch

Zem


Voda sa prebúdza na zimný slnovrat, aby sa v plnej sily ukázala na žatvu, ktorá prináša hojnosť plodov leta napr. šťavnaté ovocie, ktoré začína dozrievať už začiatkom leta a celé leto dozrievajú postupne rôzne druhy...

Oheň sa prebúdza vo februári na Hromnice, aby pripravil zem na jar a najsilnejší je na začiatku leta na Letný slnovrat.

Zem sa prebúdza na jarnú rovnodennosť a začína nám ukazovať svoje zelené výhonky viac a viac. Najsilnejšia je v novembri, kedy do seba volá všetko živé a uspáva celú prírodu.

No a vzduch sa prebúdza v máji, aby rozniesol vôňu kvitnúcich stromov a tiež rozdúchal oheň v srdciach milencov. Najsilnejší je vzduch na jesennú rovnodennosť, kedy odvanie teplé leto a pripraví nás na zimu.

Živly v čase od prebudenia po vrchol rastú a potom od vrcholu zasa klesajú, aby sa znova prebudili.

Moje vnímanie vám sedieť nemusí, napr. na sviatky, kedy sa živly prebúdzajú. Pretože zároveň v tom čase ostatné živly rastú do svojej sily alebo naopak slabnú. Napr. máj je silne spájaný s ohňom alebo vodou a prečo nie... ja ho uvádzam ako čas prebudenia vzduchu. Ale oheň vrcholí na letný slnovrat, ktorý je hneď ďalší nasledujúci sviatok po májkach, takže už v májovom čase je oheň vo veľkej sile - raste pred svojim vrcholom, preto ho môžeme tiež silne cítiť.

"Všetky živly sú vždy prítomné, len každý v inej sile. Vždy tancujú spolu a vždy sú spolu spojené."