Téma - Bytosti

Pri upratovaní som našla stranu z mojej stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú som písala na tému Anjeli. Robila som rozhovor s katolíckym kňazom i s budhistom. Bola to jeseň 2003.