Čarovanie so slovanskými bohyňami

Nasledujúce čarovanie so slovanskými bohyňami vychádza z mojej osobnej praxe a slúži pre ostatných ako inšpirácia. Každý si môže vytvoriť osobitý a vlastný vzťah so slovanskými božstvami a nájsť si k nim cestu. Tá moja vychádza z toho ako cítim, vnímam a intuitívne čarujem so slovanskými bohyňami.

Volanie slovanských bohýň

Slovania - slovo a to skutočne stačí na to, aby sme sa prepojili so silou, ktorú predstavuje dané božstvo. Stačí v duchu vysloviť, zašeptať, povedať, zavolať či zaspievať. Samotná vibrácia slova, melódia našej reči nás spája so silami našich bohov.

Mená božstiev sú posvätné a najmä ak sú nášho jazyka, vtedy sme s nimi hlboko prepojení na bunečnej úrovni. Vychádzajú z nášho rodného jazyka a jazykov z našej veľkej slovanskej rodiny a spájajú nás s našimi koreňmi.

Slovo je silné zaklínadlo

Mať na perách a v mysli mená našich bohýň nás ladí do vyšších úrovní veľkej božskej sily veľkej bohyne.

Základ pre obrady so slovanskými bohyňami

Štruktúra týchto obradov vychádza z dynamiky čísla 5 čiže, z pentagramu a predstavuje základný postup a časti obradu, ktorý má priniesť celistvý výsledok. Viem, že slovanským znakom je i kolovrat s ôsmymi časťami, ale tie vnímam ako osem častí slnečného roka a osem sviatkov s tým spojených, ktoré tiež slávim. Keďže pracujem najmä s týmito 5 bohyňami, vytvorila som si k nim i primeraný koncept.

Týchto 5 slovanských bohýň vidím v každom rozkrojenom jablku, v plode lásky a života, ktorý je symbolom ženského vesmírneho princípu.

Lada

zosúladenie, jednota, súlad


Vesna

vzduch


Živa

oheň

Morena             

voda                

          Mokoš

            zem

1.

Morena

voda

očistenie, ukončenie starých vecí, pochovanie a vzdanie sa toho, čo nám už neslúži, čo nás brzdí, či už na fyzickej, mentálnej, emočnej úrovni... či v energetickej rovine


2.

Mokoš

zem

postavenie základov pre nový začiatok, vytvorenie miesta a priestoru i času pre nové, rešpektovanie prirodzených cyklov a prijatie, že žijeme vo vyšších cykloch vesmíru, ktoré vedia lepšie ako my, kedy je ten správny čas a kde je to správne miesto, pokora a úcta k životu v pozemskej úrovni


3.

Vesna

vzduch

vytvorenie jasnej vízie, myšlienok a plánu pre nový život, prijatie nových pohľadov, zvedavosť a ochota prijímať nové názory a myšlienky, učiť sa a mať otvorenú myseľ, nechať sa inšpirovať, poznávať svoje možnosti, ujasniť si smer a urobiť dôležité rozhodnutia


4.

Živa

oheň

nadšenie a láska k tomu, prečo sa sme rozhodli, čisté túžby a srdce plné lásky a ohňa, vášeň zo života, ktorá je žitá s radosťou, pretože život je nepredvídateľný, ochota milovať a byť milovaná, pustiť sa a dôverovať, premeniť sa v tanci života nebáť sa byť tým, kým sme a užívať si to plnými dúškami, otvoriť sa tvorivosti a nechať sa pohltiť plameňom inšpirácie, žiť v prítomnosti a nebáť sa skúšať nové a neznáme veci, otvoriť sa bohatstvu života a zmyselnosti


5.

Lada

zosúladenie živlov, zosúladenia seba s celým vesmírom

načúvanie duši, ktorá vie, čo je pre nás dobré a ktorá cesta je v súlade s našim srdcom, dušou, telom a našim najlepším dobrom rovnako ako s dobrom ostatných a celého sveta

bytie v súlade s tokom života

bytie v súlade s našim poslaním

bytie v súlade s našou dušou

život v pravde a v jednoduchosti

Rôzne Tipy ako na to

Tipy, čo je približne obsahom obradu, ktorý má takúto štruktúru


obrad môže prebiehať pri oltári s pentagramom a so symbolmi živlov, bohýň a uprostred pentagramu môže byť obrázok ži list s našim želaním

obrad môže pozostávať s bežných úkonov ako Morena - očistný kúpeľ, Mokoš - feng šuej, Vesna - nové rozhodnutia a zmena návykov, nový kurz, Živa - nové šaty, dobré jedlo, masáž, záľuby... Lada - modlitba, návšteva svätého či silového miesta

obrad môže byť rôzny, záleží na potrebách a individualite každého z nás, táto štruktúra je základ pre vykonávanie rôznych obradov rôznymi spôsobmi pri využití síl slovanských bohýň

Pentagramový oltár slovanských bohýň

si môžeme vytvoriť z kryštálov, kameňov, kvetov, symbolov živlov usporiadaných do pentagramu

môžeme si urobiť pentagramový výklad kariet, ktorý predstavuje posolstvá jednotlivých bohýň

do stredu pentagramu je dobré si dať obrázok či symbol toho, čo chceme zhmotniť alebo žiť

- príklad obradu na privolanie si partnera duše -

Morena - prvá časť obradu zameraná na očistenie od minulých vzťahov a citových väzieb, závislostí, emočné čistenie...

Mokoš - druhá časť obradu zameraná na vytvorenie si času a miesta pre vzťah, feng šuej, zmena denného režimu, nájdenie si času na stretnutia, návšteva nových miest a nasledovanie miest, ktoré nás volajú, pokorné prijatie, že čas a miesto, kedy stretneme toho pravého je v rukách múdrych vesmírnych cyklov

Vesna - tretia časť obradu zameraná na prijímanie nových výziev, nových skúseností, učenie sa a inšpirácie, ktoré nás naladia na nový vzťah, vykonanie dôležitých rozhodnutí a započatie nových projektov, zvykov..., ktoré nás volajú

Živa - štvrtá časť obradu zameraná na prežívanie radosti, prítomnosti, vášne, všetkého, čo nám robí dobre, na zmyslovej, mentálnej, emočnej, fyzickej a iných rovinách, naučiť sa radovať z toho, čo už je a tešiť sa na nové, prijatie radosti a spokojnosti ako prirodzeného stavu bytia

Lada

záverečná časť obradu, ktorá je modlitbou duše, aby všetko bolo nie ako chceme my a naše falošné ego, ale ako chce naše vyšie ja a vesmírna múdrosť.

Nech sa stane to, čo je v súlade s láskou

Prijímam všetko, čo ku mne prichádza s láskou a súcitom

Prijímam samu seba teraz takú aká som

 práca na veľmi intímnej úrovni, ale o to silnejšia

Morena

detoxikácia tela, zmena stravovania, pitný režim

Mokoš

liečivé sebadotýkanie sa a uvoľňovanie starých blokov z tela, masáže, zmena šatníka, telo ako nástroj a miesto lásky

Vesna

zmena myslenia, nové presvedčenia, afirmácie, mantry, spev

Živa

potešenie, ktoré nás hladí na tele, srdci, mysli i duši

Lada

predstavuje zosúladenie týchto častí do bežného každodenného života tak, aby to prinášalo prospech nášmu rastu a tomu, prečo sme tu

- Obradná modlitba s jablkom -

horizontálne rozkrojíme jablko tak, aby sme videli hviezdu uprostred

prvá polovica jablka slúži ako obetina bohyniam

do tvaru pentagramu, podľa hviezdy v jablku, postupne zapichujeme zapálené vonné tyčink a pri každej vyslovíme prosbu, postupujeme v poradí od Moreny až po Ladu ako uvádzam hore

prosba - modlitba súvisí tematicky vždy s danou bohyňou

jablko s vonnými tyčinkami položíme na vybrané miesto a necháme tyčinky dotlieť, zatiaľ môžeme v tichosti rozjímať... jablko nakoniec odovzdáme do prírody

druhú polovicu jablka zjeme