Slovanská duchovnosť

Bohyňa Lada

Лада

Z hľadiska súčasnej slovanskej duchovnosti je významným pilierom ženskej sily Slovanov.

Osobne vnímam bohyňu Ladu - silu, ktorú toto božstvo predstavuje ako ženský božský aspekt v slovanskom prevedení rovnako ako môžu podobnú silu vnímať Gréci ako Afroditu či iné kultúry a náboženstvá ako rôzne iné bohyne zastupujúce ženské atribúty.

V našom slovanskom kolektívnom vedomí spali slovanskí bohovia dlhé stáročia spánkom zabudnutia a teraz sa postupne prebúdzajú. V nás. Prebúdza sa naše vnímanie síl, ktoré je nutné tiež priniesť do novej doby, do novej paradigmy, preto sa vynára i to, čo bolo dlhé roky zabudnuté, ale predsa prítomné i keď v nevedomí. Všetko smeruje k tkz. transformácii a našou úlohou ako Slovanov je transformovať i naše duchovno a priniesť ho ako duchovný pilier do novej etapy vývoja ľudstva. Čaká nás ešte veľa odhalení a veľa nečakaných informácií na poli slovanskej duše, ale i celkovo na poli našej ľudskej existencii tu na Zemi.

Vždy som mala veľmi silný vzťah k ženským božstvám, nech už boli z akejkoľvek kultúry či náboženstva. A na tom sa nič nezmenilo. Vnímam tam vždy tie isté sily, ktoré sa prezliekajú iba do iného šatu podľa kraja a jeho mravov. Nie som odborníčka na slovanské božstvá, ale pocítila som volanie bohyne Lady a okrem iného budem písať i o tom, čo pre mňa toto ženské božstvo znamená a ako ju cítim v sebe.

Cítim stále veľký závoj, ktorý zahaľuje slovanskú duchovnosť (nech už je to z akýchkoľvek príčin), ale už sa pomaly začína zdvíhať a čím viac budeme vedome ukotvovať do nášho kolektívneho vedomia novej doby náš vedomý vnútorný vzťah s týmito božstvami, tým viac umožníme, aby sa slovanská duchovnosť a duša Slovanov transformovala. Možno je tu ten závoj preto, že naše duchovno je stále živé, i keď vyzerá ako mŕtve. No práve preto, že je málo zdokumentované a akoby stratené v histórii, možno znamená, že stále čaká na svoj vrchol a na svoj zlatý vek, kedy sa prejaví v plnej sile a múdrosti, ktorá môže byť svetlom pre našu civilizáciu. Niekedy dlhá cesta znamená väčší cieľ a myslím si, že Slovania sa za posledné roky už stali dušou bielej rasy, ktorá sa môže transformovať práve cez slovanskú duchovnosť a byť nápomocná i celému svetu. Ostatné biele národy sa pravdepodobne vytratia a splynú a preto sú Slovania jedinou nádejou budúcnosti duše bielej rasy.

Nemyslím si však, že byť Slovankou, Slovanom, musí automaticky znamenať, že musíme byť vyznávačmi slovanských božstiev. Nemyslím si, že cesta vedie k vytvoreniu staronovej štruktúry slovanského náboženstva, ale práve naopak. Naše spojenie so slovanskými bohmi môže byť akýmsi zavŕšením našej poznávacej duchovnej cesty a zacelením, zjednotením veľkého kruhu duchovnej múdrosti. Pretože mnohí poznáme duchovné náuky Egypta, Grécka, Keltov, Druidov, šamanov, indických guruov, kresťanskej mystiky... všetky sú rovnako hodnotné a pravdivé a sú v rovnocennom postavení v kruhu duchovnej múdrosti.

Myslím si, že posledná skladačka je práve slovanská duchovnosť, ktorá je málo podložená i v mnohých odborných knihách o svetových mytológiách, duchovne, symboloch, religionistike a podobne. V podstate na starých duchovných postupoch nezáleží, slovanská duchovnosť žije v Slovanoch a je iba na nás, aby sme ju prebudili a preniesli do novej doby. Naozaj nejde o to byť ako kedysi, nikto a nič už nebude ako kedysi, žiadne náboženstvo ani duchovná náuka, všetko prejde ohňom premeny, aby ostalo iba to čisté a pravé. Pretože iba to bude ďalej fungovať a prinášať výsledky. V konečnom dôsledku je to vždy iba o nás samotných a byť príslušníkom niečoho patrí do starej paradigmy a nepatrí do našej budúcnosti. A už dávno to nepatrí ani do našej prítomnosti. No je nutné zjednotiť všetky časti duchovnej pravdy, spojiť ich a vytvoriť tak kruh sily a svetla, ktorý môže pokračovať do novej doby ako nová duchovná "náboženská" paradigma, ktorej opäť každá kultúra a národ dá svoj šat, aby na Zemi ostala krásna rozmanitosť.

Lada Лада

Moje vnímanie bohyne Lady je prirodzene ovplyvnené mojim osobným filtrom a preto sa nechajte iba inšpirovať k vlastnému poznávaniu tohoto krásneho slovanského ženského božstva.

Лада je kvetina ženskosti

Лада sa u mňa spája s ladením

so ženským ladením, ktoré je poslaním každej ženy, je jej prirodzenou súčasťou a o tom píšem i v článku Tajuplná žena

Ženské Ladenie je vytváranie vibrácií lásky

Labuť je jedným zo symbolov bohyne Lady, pretože labuť predstavuje ženskosť v jej jemnej sile, ktorá spája nebo - vedomie i vody nevedomia. Labuť sa nebojí tmy a preto je svetlom. Nebojí sa čiernej a preto je biela. Ona je čierna i biela.

Dáva dary vzduchu a vody, vesmírnej múdrosti a láskavej citlivosti.

Učí ako byť nadpozemsky žensky krásna.

Labuť prináša múdrosť, ktorá prichádza z dávnych dôb, priamo z lona všezdroja, presne vie kam letí so svojim stádom, smerujú za svetlom poznania.

Лада

Bohyňu Ladu cítim hlboko v srdci. Spája sa mi s prežívaním mojej ženskej podstaty, s ktorou sa dostávam do kontaktu i cez iné ženské božstvá. Všetky ma vždy smerujú ku mne samotnej, do môjho vnútra a jeho pravdy, k mojej duši.

Prijatím sily bohyne Lady do svojho života prijímame vedome veľkú zodpovednosť za to, ako ladíme svet naokolo.

Aké sú naše ženské vibrácie? sme v súlade s ladením všelásky...?

Bohyňa Lada je ako "kvantová ladička", je to sila, ktorá dokáže veľmi jemne, ale o to silnejšie a nenávratne všetko zmeniť a premeniť do novej vyššej vibrácie lásky. Je to možné, ak sme pripravení.

Môže nás priam zázračne preniesť do iného kvantového poľa, do poľa vyššej lásky, preniesť nás akoby z jedného sveta do druhého. Vnútorne i navonok. Mení vnímanie a mení ho od základu.

Držať sa jej vedenia znamená nasledovať transformačnú ženskú silu Lásky.

modlitba ku bohyni Lade:

Bohyňa Lada, daj, aby som sa mala celá celučičká rada

Bohyňa Lada, daj, aby som mala všetky ľudské srdcia rada

Bohyňa Lada buď moja múdra Rada