Horoskop pre Vedomého muža

Vedomá práca s mužskou energiou vo vzťahu

Je to mužská verzia ženského Tantra Mystique horoskopu. Horoskop pre Vedomého muža opisuje dary mužskej polarity daného muža vo vzťahu so ženou.

Zároveň opisuje dušu ženy v ženskom princípe, ktorá by mohla byť tou pravou bránou pre daného muža.

Súčasťou horoskopu sú lunárne tranzity na jeden rok, ktoré prechádzajú tantrickým bodom v horoskope.

Písomný výklad horoskopu, asi do troch strán, zasielam mailom a stojí 33 eur

K zostaveniu horoskopu potrebujem dátum, miesto a čas narodenia klienta

(Tento horoskop je súčasťou Veľkého horoskopu, ktorý ponúkam ako ďalšiu službu)

ivanajelemenska@protonmail.com

Výhodný balíček:

Partnerský horoskop + Horoskop pre Vedomého muža = 88 eur