Astrologická analýza minulosti

Horoskop minulosti

Ak hľadáte hlbšie pochopenie svojej minulosti a chcete objaviť skryté súvislosti minulých udalostí, horoskop minulosti Vám môže pomôcť uvidieť širšie súvislosti toho, čo sa stalo a čo ste zažili.

Ako to prebieha?

Klient mi napíše zoznam časových období alebo dátumov, na ktoré sa chce pozrieť z hľadiska astrológie. Môže uviesť o aké udalosti sa jednalo i nemusí. Ja neskúmam, čo sa presne stalo. Neveštím, čo bolo. Rozkrývam širší obraz toho, čo sa stalo. A niekedy je pre mňa dobré poznať príbeh, aby som skôr našla skryté súvislosti a lepšie odhadla, ktoré tranzity s tým mohli súvisieť a aké bolo ich posolstvo. Všetko však záleží na klientovi.

Cena horoskopu minulosti sa odvíja od množstva minulých udalostí, na ktoré sa klient pýta.

Hodnota sa zvyčajne pohybuje od 20 do 50 eur

Astrologickú analýzu minulosti zasielam v písomnej podobe mailom

kontakt - ivanajelemenska@protonmail.com