Archetyp nevesty

02.08.2019

Archetyp nevesty predstavuje ženu, ktorá je pripravená vstúpiť do zväzku a záväzku s mužom, ktorý je hodný stať sa jej manželom, mužom jej života a ochrancom.

Je to vnútorné rozpoloženie ženy, ktorá je pripravená sa celá odovzdať mužovi. Telesne, emocionálne i duchovne ako žena, ktorá prináša vyššie vedomie do vzťahu muža a ženy.

Nevesta je žena panna (alebo žena žijúca v celibáte), ktorá vyčkáva na zaväzujúci krok muža, ktorý svojimi činmi ukazuje, že je jej hoden a je pripravený sa postarať o ňu, o ich vzťah a ak plánujú deti, tak i o rodinu a zabezpečiť potrebné bezpečie.

Žena v archetype nevesta je sladká, milujúca, vyčkávajúca, je výzvou pre muža, aby konal veľké skutky a rástol do svojej veľkosti, zodpovednosti a sily.

(obrázok vľavo - staré svadobné oznámenia z čias komunizmu)


Takáto žena si váži samu seba a vie, že muž, ktorý je jej hoden, dokáže urobiť kroky k vážnemu záväzku a preto je trpezlivá a jej skúška trpezlivosti pre muža je jej spôsobom ako sa ochrániť a ako priniesť do manželstva samu seba v celistvosti a v úplnej odovzdanosti iba tomu pravému. Cudnosťou a vyčkávaním chráni samu seba pred zranením, dokáže tak lepšie rozlišovať kto je jej hoden a pomáha mužovi rásť do mužnosti.

Ženy v dnešnej dobe majú pocit, že ak sa mužovi neodovzdajú telesne dostatočne skoro, stratia ho. Sexualita je prirodzená a krásna, ale je veľmi zneužitá. Postupné telesné spoznávanie je pre ženu lepšie a rozhodne bezpečnejšie. K pohlavnému styku nemusí však dôjsť. Je veľa iných krásnych spôsobov ako sa vzájomne uspokojiť, byť v hlbokej intimite, spoznávať sa a pritom ostať v cudnosti.

Muž, ktorý stojí za to, dokáže rešpektovať cudnú ženu a o to viac po nej túži a postupným spoznávaním sa do nej zamiluje oveľa viac ako pri povrchnom a rýchlom spáde udalostí. Mnohé ženy však majú nízku sebaúctu a preto skáču do postele veľmi rýchlo a vôbec nepoznajú svoje skutočné potreby. Napodobňujú mužskú sexualitu, ktorá je všade v médiách, je rýchla a konzumná, ale je oprostená od citov i keď sa prezentuje ako láska.

Až vedomá žena prináša lásku do sexuality a pozdvihuje mužskú sexualitu. Otvára mužské srdce a vedie muža k výšinám. K ich vzájomnému prepojeniu na všetkých úrovniach. Takáto žena je silná sama v sebe, verí svojej dôstojnosti a žije ju. Prekonala strachy z odmietnutia, zo samoty a z nedostatku lásky. Iba takáto žena si potom dokáže udržať svoju dôstojnosť, vybrať si dôstojného muža a priviesť ich vzťah ku životnému záväzku, k vedomému manželstvu, kde je priestor pre rast lásky oboch.

Život nám prináša rôzne situácie a keď toto čítate, ste možno v úplne inej situácii a príde vám to celé nemožné, ale archetyp nevesty - dôstojnej ženy panny môžeme rozvíjať v sebe všetky bez ohľadu na vek a životné okolnosti.

Nechcem posudzovať životné príbehy, osudy žien a ich voľby, ale týmto článkom prinášam znovuzrodenie niečoho, po čom sa veľmi dlhé roky šliape.

Archetyp nevesty je cesta ženy, ktorá verí vo veľkú lásku, verí svojej cudnosti, ktorá ju chráni a verí, že ten pravý muž je schopný byť tým pravým, ak mu nechá priestor. Ak mu dovolí, aby ukázal, čo všetko je schopný pre ňu urobiť.

V minulosti boli ženy a ich sexualita majetkom muža, dnes tiež nie sú ženy skutočne slobodné, pretože dnes je ich telo a sexualita nástrojom ekonomiky a mnohé ženy tak k sebe i pristupujú. Ako ku tovaru s nižšou hodnotou, ktorú si treba dokazovať sexuálnou dostupnosťou, vyzývavosťou a hraným sebavedomím. Toto však nie je cesta pre vedomú a dôstojnú ženu.

Je rozdiel byť nevestou a neviestkou.