Mystérium panenstva

14.04.2019

Mystérium panenstva dokonale stvárňuje žena, ktorá si váži samu seba natoľko, že je ochotná čakať na toho pravého muža, ktorému sa celá odovzdá, ale nie preto, že sexualita je niečo hriešne, ale preto, že jej sexualita a jej telo je natoľko posvätné, že si vedome vyberá len toho najlepšieho partnera pre seba, ktorý ctí a chráni jej čistotu.

Muž, ktorý chráni a ctí čistotu svojej ženy sa vyznačuje tým, že ju chráni nielen po fyzickej stránke a vytvára jej bezpečný priestor pre život, ale tiež je jej verný, aby zachoval čistotu, ktorú ona do vzťahu priniesla.

Byť verným mužom znamená chrániť ženskú čistotu, pretože neverou by mohol pošpiniť kalich čistej vody, ktorý jeho žena nesie. Preto si vedomá žena a žena s veľkou sebaúctou dokáže vybrať toho pravého partnera, ktorý ju chráni od neblahých vonkajších vplyvov.

Takáto žena nepredáva svoju čistotu, nechce sa jej čím skôr zbaviť ako sa to dnes medzi mladými ľuďmi propaguje a ani sa nehanbí za svoje panenstvo vo vyššom veku. Vedomá žena vie, kým je a vie, čo si skutočne zaslúži a kto je jej hoden a roveň.

Ženy s týmto typom vedomia a správania zdvíhajú energiu pravej ženskosti neuveriteľne vysoko a umožňujú mužom stať sa skutočnými mužmi.

(platí to i naopak, verná žena chráni celú rodinu a neuberá tak silu mužovi)


- VIAC K TÉME PANENSTVO -

Moje video o panenstve, ženskej dôstojnosti, nielen pre panny


- FullyRawKristina -