Búranie jedného mýtu o partnerovi duše

30.12.2018

Poznajú sa partneri duše z minulých životov?

Môžu i nemusia. Ich životy sa mohli prelínať, ale nikdy sa nemuseli stretnúť. Ich osudy mohli byť tak rozdielne a každý rástol k svojmu potenciálu, aby sa nakoniec stretli v tom živote, kde obaja dozrejú do svojej skutočnej podoby. Alebo sa mohli spojiť iba na úrovni srdca v čistej detskej láske alebo ich láska nebola naplnená, pretože skôr ako sa stihli skutočne zblížiť, rozdelila ich vojna, smrť, osudové zvraty.

Je veľa možností ako to mohlo byť. Mnohí sa stretávajú spolu v pozemskom tele po prvýkrát až teraz. Ako duše sa raz dohodli, že keď nájdu opäť sami seba a prebudia lásku vo svojich srdciach, i keď to bude možno trvať niekoľko životov, nakoniec sa nájdu a spoja.

Čím viac sa prebúdzame do svojho pravého potenciálu, tým viac sa stávame citovo sebestačnými a prestávame sa báť smrti. Až splníme tieto dve dôležité podmienky, môžeme sa spojiť s partnerom duše, ktorého môžeme rozoznať iba dušou. Nie je ho možno vidieť skôr a spojiť sa s ním skôr. Kým žijeme masky, strachy a predstavy ako by čo malo byť, stretávame tiež krásne duše a mnohí partneri duše sa spájajú i na tejto úrovni a nie je to zlé. Ale je tu i iná možnosť pre tých, ktorých cesta je trochu iná a vyžaduje splnenie iných dôležitých podmienok pre stretnutie partnera duše. Týka sa to napríklad tých, ktorý chcú svoj prvý vzťah v pozemskej rovine začať až vo vedomej forme.

A v konečnom dôsledku na tom vlastne nezáleží... Žime prítomnosťou, tak ako o tom píšem v článku Základná Energia roku 2019 - po zimnom slnovrate, pretože iba v prítomnosti môžeme rozoznať pravdu a správny smer.