Duchovný význam šperkov

07.09.2018

Význam šperku môže byť silne ovplyvnený časťou tela, na ktorej daný šperk nosíme. Každý šperk patrí na inú časť tela a to, na ktorej časti tela najradšej nosíme šperky, o nás môže veľa prezrádzať.

Počas života, ale i podľa príležitosti môžeme meniť svoje nálady a štýly ohľadom nosenia šperkov, ale vždy naše šperky odrážajú niečo z nás. Či už naše potreby, zámery, aktuálne vnútorné nastavenie alebo prirodzenosť našej duše.

Prstene

Prstene podporujú naše zámery a ciele. Podporujú nás v hmatateľných činoch a v schopnosti ovplyvňovať veci a život priamo a cielene. Prstene vysielajú silu do prstov, ktoré sú predĺžením našej schopnosti manipulovať a meniť náš život a veci naokolo.

Náramky na ruku

Zápästie je veľmi citlivé a v skutočnosti je to ďalšia čakra tela, kde sa uchovávajú dôležité informácie i o našej minulosti a schopnosti nasmerovania nášho života správnym smerom. Náramky nám pomáhajú byť si istejšími vlastnou pravdou a udržujú našu silu a slobodu pre veľké životné zámery, ktoré vychádzajú z našich hĺbok a z plánu duše.

Náramky na nohu

Pomáhajú kráčať životom bezpečne a vedome. U žien chránia cudnosť a prehlbujú citlivosť tela a spojenia sa so zemskými energiami. Silne pomáhajú uzemňovať a milovať celé telo a bytie tu na Zemi.

Náhrdelníky a prívesky na krk

V prípade náhrdelníkov je dôležitá dĺžka.

Obruče či stužky priamo na krku vyjadrujú náš zámer, rozhodnutia a jasnosť v tom, čo chceme vyjadriť. Pomáhajú nám byť priamočiarymi a jasnými v tom, za čím si stojíme.

Náhrdelníky, ktoré sú niekde medzi krčnou a srdcovou čakrou slúžia na podporu prepojenia pravdy, pocitov srdca a našich slov. Pomáhajú nám vyjadriť to, čo cítime a čo je naša pravda. Predstavujú energetický most, ktorý sa nachádza v tejto časti tela. Dávajú silu byť láskavými, pravdivými a zároveň odvážnymi v našich vyjadreniach.

Náhrdelníky siahajúce až na srdce sú ochranou toho, čo cítime a čo nosíme v srdci. Udržujú kontakt s tým, čo cítime a čo nám dáva silu. Silne nás spájajú s intuíciou srdca a pomáhajú nám konať priamo od srdca takmer bez rozmýšľania, ale intuitívne pod vyšším vedením.

Náhrdelníky, ktoré siahajú nižšie až k pupku sú vhodné na prepojenie pozemskej a duchovnej radosti. Pomáhajú nám sa radovať a žiť na viacerých úrovniach zároveň.

Náušnice

Predstavujú akési krásne antény pre zachytávanie slov, šepotov, melódií, ktoré nie sú ľudským sluchom bežne počuť. Pomáhajú zvyšovať načúvanie božským vnuknutiam, ale i druhým ľuďom a iným bytostiam. Zároveň chránia pred tým, čo sa nás snaží zvukom zmiasť a ovplyvniť. Môžu vyjadrovať i túžbu učiť sa či zvedavosť a túžbu počuť to, čo bolo zatiaľ nepoznané.

Korunky, tiáry a ozdobné čelenky

Predstavujú odhodlanie sa nechať viesť svojim vyšším ja a tým, čo nám bolo predurčené ako naša cesta. Rešpektovanie volania duše a vyšších zámerov.

Ozdoby do vlasov a ozdobné sponky...

Vyjadrujú túžbu byť inšpirovanými a očarenými tým, čo prichádza z iných svetov. Otvorenosť novým svetom a pripravenosť tvoriť.

Brošne

Brošne predstavujú vždy úctyhodnosť a váženosť nositeľa. Dodávajú váhu a silu osobnosti. Zároveň môžu byť silným ochranným symbolom, ale i symbolom moci a sebadôvery. Vždy však podporujú nositeľa v nejakom presvedčení, ktoré má sám o sebe.