Ganéšovo posolstvo

29.06.2018

Prečo si myslíme, že veľké veci je možné dosiahnuť iba veľkým zarputilým úsilím?

Ganéša vie, že práve pokorné prijatie vlastnej prirodzenosti a daností vedie ku cieľu. Učí nás jednoduchosti, hravosti a uvoľnenosti. Ganéša dosahuje cieľ preto, že vie, kto je. Je slon a nechce byť tiger a ani sa nespráva ako zajac. Je slon a podľa toho sa i riadi. Pokorne prijíma svoju prirodzenosť a preto žije v súlade s tokom života, ktorý mu prináša vždy presne to, čo potrebuje. Život miluje a obdaruváva Ganéšu, pretože Ganéša miluje život, ktorým je on sám, miluje život v sebe a žije ho pravdivo.

Prečo v živote vytvárame zbytočné drámy?

Milujeme drámy, žijeme z nich, strácame sa v nich, aby sme nemuseli nahliadnuť do svojho najhlbšieho vnútra a vyliečiť si ho a vyčistiť si ho. Ak by bolo okolo nás všetko príliš jednoduché a priam dokonalé, bolo by na nás vidieť, že to my sme špinaví a zanedbaní vo vlastnom vnútri. A to nechceme. Radšej sa obklopujeme drámou a živíme ju, aby sme nemuseli začať od seba.

"Všetko je už dokonalé"

Ganéša vie, že všetko je v prítomnom okamihu dokonalé, pretože vie, že všetko sa razom zmení a nič už nebude tak ako to bolo predtým a vie, že veci sú vždy také, aké v danej chvíli môžu a vedia byť.

Ganéša nebojuje hrubou silou, nesúťaží o život, pretože zakaždým vyhráva a dosahuje svoj cieľ prijatím, trpezlivosťou a umom. Ganéša však netrvá na tom, že jeho cesta je jediná tá správna. Smeje sa ostatným, ktorí si myslia, že cesta je iba jedna. Nevysmieva sa, nepovyšuje svoju cestu nad cesty ostatných, ale smeje sa márnemu úsiliu a so súcitom ponúka svoje veľké telo ako bezpečný ostrov pokoja a lásky.