List duše svojmu telu

15.01.2020

"Telo oslavuje Dušu, ktorá v ňom prebýva."


"Moje drahé telo, moja duša si ťa vybrala, aby sa skrze teba zrodila na tento svet.

Vybrala si ťa, pretože si dokonalým a krásnym nástrojom jej poslania.

Vybrala si ťa, pretože cez teba môže najlepšie žiariť svoje svetlo, ktoré sa rozhodla v tomto živote zdieľať so svetom.

Si milované drahé telo.

Nech si myseľ vraví, čo chce, nepočúvaj ju. Si dokonalé, krásne a čisté také, aké si, moje drahé telo.

Si chrámom, ktorý oslavuje moju dušu.

Ďakujem, že si."

Tvoja milujúca duša