Nový Zápis do podvedomia

17.02.2019

Alebo prepis limbického odtlačku po novom

Nový zápis do podvedomia vnímam ako nevyhnutný pre skutočné zmeny v živote, keď naozaj chceme žiť inak a cítiť sa lepšie. Niekedy sa to udeje i bez nášho uvedomenia, niekedy tomu pomôžeme prepisom limbického odtlačku s terapeutom, ale niekedy je možné požiadať i vyššie sily. A to najmä vo veľmi ťažkých prípadoch, kedy nevieme pohnúť s niečím veľkým, boľavým a dlhodobým.

Napríklad chceme žiť šťastný naplnený partnerský vzťah, ale stále sa nám nedarí si pritiahnuť to, po čom túžime. Možno sme už veľmi dlho a zúfalo sami. Môže to byť napríklad vtedy, keď máme v sebe, v hĺbke, negatívny zápis od rodičov, pretože tieto primárne zápisy sú najdôležitejšie a zároveň nemáme žiadnu inú pozitívnu skúsenosť s inými ľuďmi, ani s priateľmi či rodinou. Takže to vyzerá, že nie je nikto, kto by čo i len naštrbil náš starý zápis novou skúsenosťou. A my môžeme byť pokojne vedomí a duchovne dostatočne zrelí. Môžeme sa mať radi a milovať sa, pretože sme už prešli dlhú cestu sebapoznávania a sebaliečenia, ale kdesi v hĺbke sú stále pochybnosti a strach, či to bude možné i vo vzťahu.

Najmä ak náš starý zápis podporuje neustále jeden z rodičov, alebo i obaja, je to veľmi náročné. Niektorým ženám napríklad stále matka vyčíta postavu a to, že by mali so sebou niečo robiť. Alebo ich v rodine stále podceňujú intelektuálne. V najhorších prípadoch môže ísť o znásilnenie v detstve, kedy sa prvý zápis o sexualite stane brutálnym a neprijateľným pre vnímanie celistvej lásky ako takej. Každý si niečo nesie. A to, s čím dlhodobo nevieme pohnúť, je dobré odovzdať.

Najprv zvyčajne skúšame rôzne vizualizácie, meditácie, zhmotňovanie atď... a nič. Hlboký zápis v nás, nás brzdí. Veľakrát sa hovorí o tom, že si máme jasne predstavovať, čo chceme. Napríklad ako sa cítime vo vzťahu s tým pravým partnerom. Ako sa nás dotýka, usmieva na nás, ako sa k nám správa... ale je tu jeden háčik. Táto technika nebude dostatočne fungovať ľuďom, ktorý majú v sebe hlboký zápis bez jeho nového prepisu. Je to akoby sme poznali iba slanú chuť a niekto od nás chcel, aby sme is predstavili sladkú chuť a tým si ju privolali do života. Preto tieto čarovné techniky môžu mnohých privádzať až to deprivácie a úplného vyčerpania.

Kto sa na to pozrie v sebe hlbšie, uvidí veľkú prázdnotu. Chce sa niečoho chytiť a niet čoho. Potom sa cíti previnilo a zle a po nejakom čase zasa hľadá ako si pomôcť novou technikou alebo skúša s nádejou odznova to isté, čo ak... stále sa snaží zlepšovať a stále nič. Cíti sa stále viac a viac mimo spoločnosti šťastných ľudí a prepadá beznádeji. Dokonca sa nemá ani komu zdôveriť. Ako by to bolo aj možné, keď práve jej - jeho problém chápe iba osoba, ktorá si zažila to isté, alebo už veľmi zrelý a uvedomelý terapeut. Ale takých je veľmi málo a rozhodne nemajú reklamu v ezoterických časopisoch. Nehovoriac o tom, že mnohí z nás sú tu práve preto, aby si zažili bolesť a staré zápisy v podvedomí prepísali po novom. Úplne po novom a to je možné iba na vlastnej osamelej duchovnej ceste. Je to čisté tvorenie novej paradigmy bytia, ktorá sa v týchto časoch rodí. Znie to pekne, ale je to pekelne ťažké a zvyčajne sa cítime ako prekliati a nie ako ľudia s poslaním. Oboje je pravda. Našou úlohou môže byť nielen čistiť seba, ale i celé rodové karmy a zároveň budovať novú paradigmu života.

Čo som zatiaľ objavila?

Jediná cesta, ktorá prináša úľavu a riešenie je, prosiť o nový zápis vyššie vedenie. Úplne jednoducho - Prosím o nový zápis - a dôležité je, si najprv uvedomiť, že nie je v silách nášho vedomia ani podvedomia vytvoriť riešenie, dokonca ani novú zdravú predstavu šťastia a nás samých po novom. Ide to jedine z väčších hĺbok, z nevedomia, kde logicky nesiahneme a ani naše podvedomie nedokáže predpokladať a predvídať, čo príde. A o to ide. Prosím o nový zápis, i keď vôbec netuším o aký ide, pretože to nemôžem na základe svojej životnej skúsenosti ani vedieť a nevidím ho ani vo svojom okolí u druhých ľudí. Nemám sa čoho chytiť rukami, myšlienkami ani pocitmi. Iba viem, že chcem žiť šťastie a lásku, ale neviem ako. Preto prosím o nový zápis.

Samotné uvedomenie si svojich obmedzení a možností je uľavujúce. Iba pýcha si môže myslieť, že všetko vymyslí. Zdroj v nevedomí, ktorého sme i my súčasťou, vie najlepšie, aký typ šťastia naozaj potrebujeme. Ak sme už prešli dlhú cestu ku sebaláske a predsa sa nám nedarí, skúsme poprosiť o nový zápis. Poprosiť bez očakávaní a predstáv. My si tú novú láskyplnú skúsenosť ani len nevieme predstaviť. Taká je úžasná. Pokora tu je na mieste a vrelá túžba srdca prijať nový zápis. Opakovanie volať a byť ochotnými prijať nový zápis, ktorý je veľká neznáma, ale je to jediné riešenie, ktoré nás vylieči a prepíše staré kódy v nás.

Nečakané skúsenosti s prepisom

Dávnejšie som mala dve skúsenosti, ktoré mi pomohli sčasti nahlodať starý zápis a priniesli mi pocit, ktorý som dovtedy nikdy nezažila. Bolo to tak krásne, že dnes sa k tomu stále vraciam a začleňujem to do svojich vizualizácií, lebo je to naozaj nová dynamika, ktorú by som ja vedome nikdy nedokázala vytvoriť. Problém bol, že som mala v istej oblasti života iba zlé skúsenosti a sklamanie i zo strany najbližších. Nedokázala som si vôbec predstaviť ako by to bolo naopak. V láske a v prijatí. Ani vizualizácie nepomáhali, pretože kdesi v hĺbke mňa boli prázdne priestory bez inej životnej skúsenosti. A najhoršie bolo, že som ani vo svojom okolí nevidela pozitívne riešenie toho problému, ktorý som mala i ja. Nevidela som to ani v mytológii, ani vo filmoch, knihách, nikde to nebolo tak ako som to potrebovala ja vnímať, aby som cítila skutočné prijatie a lásku. Pretože príbehy vedia byť liečivé, ale ja som ten pravý príbeh pre seba nenachádzala. Tak prišla milosť zhora. Pri zaspávaní som z ničoho nič mala víziu. Reálnu víziu so slovami a dotykom druhej osoby. Presne tak, ako som to porebovala zažiť a cítiť. V živote by ma niečo také nenapadlo ani som si to nedokázala takto predstaviť. A pritom to bolo veľmi jednoduché a reálne. Ale ja som v sebe nemala ten základ. Teraz ho už mám. A som za takéto dve mystické a pre mňa veľmi liečivé skúsenosti rada. Takto to chcem zažívať po novom. Ale tiež viem, že pre úplné vyliečenie potrebujem prijať celkom nový zápis. Celistvým spôsobom do povedomej i vedomej roviny, aby som mohla žiť nový život. A preto prosím o nový zápis a dovoľujem, nech sa vecí dejú...

Dôležité je, nič si nevyčítať. Prijať svoju jednoduchosť a neschopnosť riešiť to nástrojmi, ktoré máme a poznáme. Milovať sa a veriť, že i tak existuje cesta. A ona existuje, len sa naučme dôverovať tomu, čo je v nás nepoznané a tajomné... tam je cesta von z nášho utrpenia.