Tranzit Čiernej luny na natálne Slnko

20.01.2019

Približne raz za 9 rokov tranzituje Čierna luna cez naše natálne Slnko, čiže cez bod, v ktorom sa nachádzalo Slnko v čase nášho narodenia.

Ako môžeme charakterizovať tento čas?

Osobne z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa vždy jedná o čas, kedy môže dôjsť k zmene najmä vonkajšej identity, alebo lepšie povedané ku zmene osobnosti, ktorou sme a ktorú prejavujeme navonok. Môže to súvisieť s iným správaním, vyžarovaním, vzhľadom a je to často vedomé a jasné rozhodnutie byť inou akou som bola doteraz. Byť tou, ktorou chcem byť. Často to je spojené so zmenou osobnosti v tom zmysle, že i pre druhých ľudí chceme byť inými ako sme boli predtým. Chceme byť vidieť v inom svetle a iným spôsobom. Jednoducho byť inou osobou ako predtým.

Nejedná sa však o takú tú duchovnú transformáciu v zmysle psychospirituálnej krízy či náhleho osvietenia. Práve naopak, táto zmena vychádza z našich dlhodobých túžob, ktoré v nás zreli a čakali, až príde ten správny čas, aby sme sa na ne odhodlali a ukázali svoje nové ja alebo to ja, ktoré sme doteraz skrývali. Často to súvisí i s tým, že dospejeme k názoru, že už sme dosť zrelí či starí na takúto zmenu a sme pripravení. Pripravení sa ukázať v novej podobe, ktorá v nás dlho zrela a túžila byť prejavená.

Čierna luna vždy nastoľuje rovnováhu tým, že prináša to, čo bolo dlho potláčané a nevidené. Možno i odmietané alebo nevedomé. Čierna luna žiada úplnosť a prijatie a žiada pravdu do hĺbky. Zmeny, ktoré prináša nie sú šialenstvá na krátku dobu a nie sú to ani nezodpovedné úlety. Ide vždy o hlbokú zmenu, ktorá vychádza z hĺbky. A my pri tejto zmene cítime vnútornú silu, ktorá sa náhle objaví a najmä dôveru a vnútorný pokoj. Čierna luna je požehnanie, i keď sa to o nej príliš často nehovorí.