Lilith, Waltemathov Mesiac

Lilith alebo Čierna Luna býva v horoskope označovaný bod, ktorý je druhým ťažiskom elipsovitej dráhy Mesiaca okolo Zeme. Teda sa jedná o neviditeľný, ale skutočný matematický a fyzikálny bod. Niektorí astrológovia považujú Lilith za bod na elipsovitej dráhe Mesiaca okolo Zeme, ktorý je v najväčšej vzdialenosti od Zeme. I tu môžeme hovoriť o reálnom matematickom bode. V našej slnečnej sústave je i malý asteroid pomenovaný Lilith. Vzhľadom k jeho malej veľkosti nie je bežne používaný astrológmi. Každá Čierna Luna - Lilith má trochu iné témy a iný vplyv  v horoskope a to sa týka i tej najtajomnejšej z nich:

Waltemathova Lilith. Tajomná a skutočne neviditeľná. Neuznaná astronómami a i mnohými astrológmi. V podstate ju nikto nevidel. Walter Gorn Old, s astrologickým menom Sepharial, známy teozof a najmä astrológ, (1864 - 1929), znovu oživil neuznanú matematickú hypotézu astronóma Georga Waltematha a jeho tajomného druhého Mesiaca, ktorý obieha okolo Zeme. Vraj je tak temný, že nie je možné ho vidieť. Je to vraj temný oblak dymu, ktorý pohlcuje všetko svetlo, ktoré na neho dopadne. Obeh okolo Zeme mu trvá 119 dní, jeho priemer je asi 700 km. V jednom znamení je asi desať dní. Sepharial ho nazval "temným mesiacom" - Lilith. Waltemath nakoniec vytvoril hypotézu i o treťom magnetickom Mesiaci, ale ani tá nebola uznaná.


Čo to boli alebo sú za objekty, ktoré Waltemath považoval za ďalšie dva Mesiace?

Akési energetické gule, polia, čierne diery, multidimenzionálne brány, ufo, astrálne Mesiace ??? ...

Ich existenciu zatiaľ nemôže nikto dokázať ani bližšie objasniť. Je to vec viery a vnímavosti.

fotka cici z instagramu - @lemy_boo

Táto Lilith býva astrológmi prirovnávaná i ku temnej čarodejnici, ktorá lieta na metle po oblohe, ale je veľmi ťažké ju uvidieť. Je táto Lilith skutočná? Na to s určitosťou neodpoviem a sama som zvedavá či sa ukážu časom nové súvislosti. Polohu tejto Lilith v horoskope je možné zistiť na stránke astro.com

Ako vnímam túto skutočne tajomnú Lilith, ktorú nikto nikdy nevidel, ale ktorá je nám možno bližšie ako si myslíme?

  • je to temný oblačný mesiac, ktorý funguje ako čierna diera, ktorá pohlcuje všetko, čo k nej prichádza z vesmíru
  • je to energetický oblak, ktorý je zásobarňou energie, ktorá nemôže prísť na Zem priamo, ale cez transformátor a tento Mesiac, Lilith je transfromátor energie
  • táto Lilith v nás predstavuje tajné zdroje energie a zároveň našu schopnosť pohlcovať určité energie - aké, to závisí od postavenia v horoskope
  • pohlcovať znamená, že sa v nás tieto energie akoby strácajú a miznú, ale v skutočnosti čakajú až ich transformujeme a premeníme na tvorivosť vo vonkajšom svete
  • ak ich potláčame, môžu mať zhubný vplyv na naše zdravie alebo na inú oblasť života
  • chcú byť vyjadrené i keď ostávajú neviditeľné, čo znamená, že to sú energie, ktoré na nás druhí nevidia, že ich máme, je to temná moc, ktorá ostáva väčšinou tajomstvom pre ostatných, iba my môžeme pod vnútorným tlakom tohto temného zákutia v nás nájsť cestu ako tieto energie tvorivo a zdravo vyjadriť navonok
  • je to tajná studňa prapôvodného života, na ktorú sa môžeme vždy napojiť a nikdy nevysychá
  • spojiť sa vedome s touto silu Lilith je výzva, pretože musíme prijať zodpovednosť za silu, ktorú máme k dispozícii, predtým sme zvyčajne pred ňou len utekali a čudovali sme sa, že náš život či zdravie sa rúca
  • utekať pred Lilith sa nedá, buď budeme bežať s ňou ruka v ruke alebo nás nakoniec unaveným a zničených dohoní a pohltí, to je však potom koniec...
  • v zásade je však táto Lilith v horoskope symbolom veľkej sily, ktorú môžeme neustále a nekonečne využívať pre tvorbu svojho života a preto je veľkým darom a požehnaním