Podobenstvo o vode

Dažďová voda prináša ovlaženie a úľavu, ale iba ak prejde do hĺbky podzemia, kde sa stáva životodarnou podzemnou vodou, ktorá zavlažuje všetko nad zemou.

Vyviera v prameňoch, plní potôčky, potoky, riečky, rieky, rybníky, jazierká i jazerá a nakoniec moria a oceány. Dažďová voda je jemné vlhké a studené pohladenie, ale iba vtedy sa stáva podzemným vodným bohatstvom, ak je zem pripravená ju vsiaknuť a udržať. Ak je zem plná zelene a lesov. Inak dažďová voda stečie rýchle inde, alebo sa vyparí a spŕchne inde. 

I my sme ako zem, ktorá je zavlažovaná, ale hojnosť vody neprenikne ku každému rovnako. Hojnosť lásky, múdrosti a sily, často stečie po našich vyprahnutých srdciach, ktoré sú ako z tvrdého kameňa, hojnosť tejto vody sa z nás vyparí nad ohňom hnevu, nenávisti a vnútorných tlakov. Voda prenikne všade, ale čím viac sme stvrdnutí a uzavretí sami pred sebou a svojimi pravými pocitmi, tým menej a menej vody sme schopní vstrebať. A tak sa naša vnútorná beznádej v podobe púšte srdca iba zväčšuje.

Čím sme citlivejší a mäkší, tým viac vody vstrebeme. A tak môžeme uhasiť veľký smäd. Čím jemnejší a zraniteľnejší sme s otvoreným srdcom, tým viac vody prenikne do nášho vnútra. Do našich hlbokých jaskýň a skrýš, kde čakajú naše strachy a tiene na očistu a silu vyrásť do svojej skutočnej podoby, do krásy záhrady duše. 

Podzemná voda sa dvíha vždy po dlhších dažďoch a silnejších dažďoch a i keď o pár dní je pôda na povrchu suchá od Slnka, vo vnútri, vo svojej hĺbke si drží zdravú vlahu. Všetky stromy a rastliny cítia, keď sa dvihne hladina podzemných vôd. Je to ako jemné ochladenie a veľká výživa, ktorá trvá dlhšie ako dážď. Je to skutočná opora vody. 

I my často dostávame závlahu od okolia v podobe pochvál a uznania, ale tá skutočná hlboká sila vychádza z našich podzemných vôd duše. Ak sami v sebe nemáme dostatok podzemných vôd, žiadna vonkajšia krátkodobá závlaha nás nevyživí. Mať v sebe vlastné zdroje vody - lásky pre seba a svoj život, je ten najväčší dar. 

Je to umenie, mať v sebe studňu, ktorá je stále plná vody z našich podzemných zdrojov duše a ktorá nie je závislá od premenlivej oblačnosti okolia  a okolností.

A ak k nám neprichádza žiadna vonkajšia závlaha od okolia? Staňme sa záhradou duše, záhradou, ktorá priláka zázraky života a skutočnú životodárnu závlahu od úprimných a láskyplných bytostí Zeme i vesmíru. Srdce svojou láskou nám pomôže takúto záhradu vybudovať. Staňme sa zrkadlom tej najväčšej láske a ochráňme v sebe to najčistejšie a najtvorivejšie, krok za krokom, nech voda plynie.