..

I.

Frida...sestra vždyzelenej jari, večne sa obnovujúcej

Frida...zrkadlo života, jedného života v ulite i mimo nej

Frida...zem predkov, slnko útechy, bozky večnosti

Frida...čím je?

II.

Frida milovala, mlčala, ale nikdy nie o klamstvách

I v mlčaní vedela byť pravdivá a láskavá k životu

K tomu jedinému bolestnému životu, ktorý krehko stískala v túžiacich dlaniach

Frida, túžobná pieseň modrých oblakov Mexika.

III.

Pijem z rieky, z ktorej pila Frida Kahlo i mnohé iné...

IV.

Ó, Sapfó, bohyňa poetiek, si stáročiami taká vzdialená a o to viac mi blízka.

Inšpiruješ ženy písať zo srdca, nauč ma načúvať vo svojom srdci, nauč ma milovať

Viem, že o láske k mužovi ma nepoučíš, o to viac ma nauč ženskej hravosti, nech som

tá jediná bohyňa na ostrove svojho sveta, čakajúca na milého, ktorý pripláva na bielej

plachetnici a nahou horiacou hruďou, žiarivejší ako slnko príde a priľahne vlhkú pôdu,

ktorou som a ty Sapfó sa budeš radovať v ženskom nebi a skladať o nás básne.

Ó, Sapfó, bohyňa ženskej poézie, nauč ma milovať ťa a stať sa tak skutočnou

ženu v sebe so všetkým, čo skrýva.

poetkou.