Ťažké časy

Ak zažívame ťažké obdobie života, životné skúšky a nekonečné obdobia smútku a beznádeje, je dobré sa s prosbami, s otázkami, ale i s vďačnosťou za to, čo už je, obracať ku silám, ktorých sme súčasťou a ktoré sú väčšie ako my sami.

Je to obrad, ktorý sa vykonáva v čase, kedy je Luna i Slnko spolu viditeľné na oblohe. Teda buď pri východe alebo západe Slnka, pričom sa tieto možnosti menia s fázou Luny (Spojenie s LunouObrad Veľkej Rovnováhy).

Postavíme sa tak, aby naša ľavá strana tela smerovala k Lune a pravá ku Slnku. Môžeme dvihnúť dlane ku týmto nebeským telesám, alebo len stáť medzi a nahlas, či v duchu 3x odriekať:

"Prosím v tomto bezčasí, nech sa môj život vyčasí"

(Bezčasie je myslená doba, kedy čas akoby nebol, pretože je na oblohe Luna, ktorá vládne noci i Slnko, ktoré vládne dňu, akoby to bol čas spájania dvoch svetov, vedomého a nevedomého. Je to čas, kedy môžeme akoby znova sa rozhodnúť pre nový život, novú skutočnosť, premeniť sa...)

Zariekanie je možné použiť rôznymi spôsobmi i bez obradu ako napr. modlitbu, afirmáciu alebo keď stojíme v prirodzenom tieni, ktorý vznikol slnečným svetlom, napr. v tieni stromu, pretože tieň je tiež prechodom, hranicou medzi dvoma svetmi, alebo pri vstupe do jazera, potoka, na pobreží a iných prírodných miestach, ktoré symbolizujú hranicu medzi dvoma svetmi.


Zranenie je miesto, kadiaľ do nás vstupuje Svetlo

Rumi