Kaukazská tanečnica lezginky predstavuje labuť

obrázok - instagram @kavkaz_dance_tedeeva

Milujem ako vie byť žena nedotknuteľnou

Byť tou jemnou sochou, ktorej sa nemá nikto právo dotknúť

Žena, ktorá si stráži svoje telo, myseľ, srdce

Neospravedlňuje nádeje neznámych ani klebety z ich úst

Jemnosť prírody ma privádza do šialenstva

Vzbudzuje túžbu vlastniť ju, udržať jej srdce čisté, otvoriť všetky dvere, ktoré sú v mojej duši a konať

Takéto ženy privádzajú mužov do neba a ich láska a vernosť k svojmu mužovi ich robí nesmierne cennými

Sargsyan G.

Skladba Labuť