Živlový oltár pre ženy

Vnímanie živlov v mágii ako je opisované v tradičnom prevažne mužskom alebo lepšie povedané v racionálnom koncepte, mi nie je blízke. Nakoniec ku mne prišlo moje vlastné vnímanie toho, čo pre mňa živly znamenajú a ako ich cítim. Dôležité je to cítenie... bez toho sa dobrý a funkčný oltár nezostaví.

Vždy ma priťahovali nádoby, misy, bruchaté vázy, ktoré ticho, no veľmi jasne odkazovali na moje ženské lono. Na mystérium čarovnej nádoby, v ktorej sa všetko varí a tvorí. Kde vzniká život. To je skutočná alchýmia ženy. Byť v spojení so svojim lonom.

Uvedomila som si, že na svojom živlovom oltári chcem mať 4 nádoby, ktoré budú predstavovať 4 živly. A okolo nich, či priamo v nich budem mať uložené veci, ktoré si spájam s daným živlom. Nie však iba dekoračné predmety, ale také, ktoré nachádzam v prírode, či také, ktoré ku mne prídu samé, či obradné pomôcky zasvätené niektorému zo živlov.

(obrázok vľavo - keramika - Renáta Glosová - ArteDiva)

Nepostupujem podľa postupov a preto nemám kompletné tradičné magické vybavenie ako je tomu napr. vo wicce. Som skôr prírodná a umelecká čarodejnica. A hlavne nasledujem to, čo cítim.

Oltár som umiestnila na komodu, kde mám uložené oblečenie. Som praktická a nesilím veci, vychádzam v ústrety vlastným možnostiam a pohodliu.


"Štruktúra" môjho živlového oltára

(ak sa to tak dá nazvať) zľava doprava na komode

Zem

Hlinená nádoba ( starý nízky okrúly črepník) s trochou zemi z mojej záhrady. Okolo - kamene, magnetit, vázy v teplej farbe, Uzemňovací lekvár a iné...

Voda

Hlinená miska tyrkysovo modrej farby s bielymi rybkami. Okolo - váza v tvare morskej panny, ovulačná svieca, pierka z divých kačiek a iné...

Oheň

Náboda mnou vyrobená z kalabasy, ktorú som dopestovala. Táto nádoba je v tvare oválneho vajca s oválnym nepravidelným otvorom a zvnútra je čierna, pretože je vypálená. Predstavuje proces premeny, ktorý je temný a neistý, ale vždy z neho vzíde niečo nové. Okolo - červenkastá váza, sviečky hieros gamos (Vyrovnávanie polarít v sebe - Hieros Gamos), jantár, drevo z dvoch veľmi starých hrušiek a iné...

Vzduch

Nádoba - tibetská misa, okolo - kryštálová váza so sušenými makovicami z mojej záhrady, dýka, stojan na vonné tyčinky, zbierka nájdených pierok a iné...


Nádoby živlov slúžia ako čarovné kotlíky, miesta, kde môžem vložiť prosby, ako prenášače informácií, správ, ako portály do iných svetov, ako pokladnice mojich pokladov a na rôzne iné účely pri obradoch či modlitbách.

V jednotlivých nádobách mávam často kartu bohyne, ktorá ma s daným živlom aktuálne spája či lieči. Rovnako si v živlových nádobách nabíjam svoje šperky a nechávam tam lístočky s prosbami či poďakovaním.