Dar bolesti

V texte Esencia Grálu Ženy píšem o esencii duše, ktorá nadobúda pozemskú podobu cez nás a náš život. Táto esencia je základnou vibráciou, z ktorej ako bytosť pozostávame. Avšak pozemský život je i o bolesti a nevedomosti. Práve cez prvotnú nevedomosť a následnú cestu k vedomosti, sa stávame nielen tými, ktorými sme vždy boli, ale dokonca ešte väčšími. Ak si cestu prebúdzania zvolíme...

Dar bolesti je druhá esencia duše, ak to tak zjednodušene môžem povedať. V živote nás môže postretnúť určitá osudová bolesť, ktorá sa vinie celým našim životom buď ako osudové "preklatie" alebo ako náš veľký učiteľ a dar, cez ktorý rastieme viacej ako cez iné životné okolnosti.

Úlohou tohto daru bolesti je nielen z nás spraviť lepších, akými sme boli v minulosti a v i ných pozemským životoch, ale spraviť z nás ľudí s posolstvom pre druhých, s liečivým posolstvom pre svet. A i keď svet nemusí vidieť a oceniť naše posolstvo, naša životná vibrácia vedomého liečivého posolstva vytvára ďalšie vibrácie, ktoré ovplyvňujú svet a kolektívne nevedomie.

Takže tu máme dva prúdy sily, jednu prirodzenú esenciu duše a druhú silu, ktorá nás núti sa vyliečiť a dovoliť si plne prežívať radosť i tam, kde predtým bola bolesť a zároveň byť naplno vo svojej prirodzenej esencii duše.

Vďaka daru bolesti rozšírime duševnú kapacitu prijímania lásky, ak sa vedome liečime cez naše dary bolesti.

Často si môžeme pliesť dar bolesti s esenciou duše, pretože sa domnievame, že naše liečivé posolstvo, ktoré nesie zvládnutie daru bolesti, je naša podstata, naše poslanie. Je to iba súčasť nášho pozemského poslania. Je to nadobudnutá zručnosť, ktorá však potrebuje svetlo duše - esenciu duše, ktorá je čistou radosťou z bytia.

Veľmi mi to pripomína aura somu, ktorej som sa v určitom období intenzívne venovala a študovala som ju. Flakón aura somy pozostáva z dvoch vrstiev, olej a voda. Pre mňa je to paralela ku týmto dvom silám, ktoré sú v nás. Spodná vrstva flakóna ako naša esencia duše - voda - a vrchná vrstva flakóna ako náš dar bolesti - olej - a zároveň naše liečivé posolstvo pre druhých. A zmiešaním oboch vrstiev dostaneme ideálnu vibráciu pre náš pozemský život, teda cestu, ktorá vedie od nás späť k nám. Dokonalý kruh.

Dar bolesti je životná výzva pre dušu, aby sa stala ešte žiarivejšou a láskyplnejšou. Preto je bolesť jeden z najväčších darov.