Jar a Čakry

03.04.2018

Odkedy sa viac venujem sláveniu sviatkov slnečného roka, viac tu Sviatky slnečného roka, tak objavujem každoročne sa opakujúce súvislosti a príhody, ktoré ku mne každý rok v tom istom období prichádzajú. Jednotlivé sviatky roka mám už nacítené, ale každý rok sa ich vnímanie a chápanie prehlbuje.

Jarná rovnodennosť a obdobie okolo nej, mi vždy prineslo nový vnem a víziu čakry alebo i viacerých čakier. Možno je to dané tým, že sa prebúdza sila zeme, prírody, všetko začína rásť a energia prúdiť silnejšie a o to viac vibrujú i čakry, ktoré na tento prílev sily v prírode reagujú. Možno sa tak reštartujú, alebo jednoducho prebúdzajú do svetlejšej časti roka.

Prvá skúsenosť bola s víziou zlatého vajíčka, teda aury okolo môjho tela. Viac sa môžete dočítať tu Vajíčko - vízia.

Tento rok ma prekvapila vízia a zážitok so siedmou čakrou, ktorú som videla a cítila fyzicky. Bolo to veľmi intímne, pretože sa mi to spojilo s mojim hlbokým vnútorným nastavením, možno až volaním duše a preto o tom bližšie písať nebudem.

Avšak tento rok som počas celej jari intenzívne cítila tretiu čakru, solar plexus, ktorý sa ozýval a žiadal liečenie. Najviac ma však prekvapila moja vízia siedmej čakry, ak to tak môžem nazvať. Bola to jednoducho čakra, ktorá mi sedí na hlave. Tak som to cítila a bolo to veľmi príjemné.

Čakrový systém je pomerne známy, ale i tak si myslím, že jeho štruktúra a vlastnosti sa u každého líšia a každý má to svoje vlastné čakrové nastavenie.