"Astrológia ma zaujímala od detstva a prvý horoskop, svoj horoskop, som si vypočítala bez počítača a ručne narysovala. Ovplyvňuje ma astronómia, jungiánska psychoanalýza i colorterapia. Spájam mnohé poznania, ktoré je možné prepojiť s astrológiou. Stále sa učím a objavujem nové cesty, ktoré ma vedú hlbšie a hlbšie nielen k pochopeniu samej seba, ale i ostatných a tajomstiev života naokolo.

Ivana Dorothea Jelemenská, astrologička

Ako robím horoskopy...

Na výpočet horoskopov používam tri astro programy, pretože pracujem s viacerými planétami a objektami horoskopu ako sa pracuje v tradičnej astrológii.

Za posledné roky sa objavilo veľa nových asteroidov a vzdialených planét našej slnečnej sústavy a pri určitom postavení v horoskope môžu veľa vypovedať o skrytých túžbach a vzorcoch v našom podvedomí.

Nepredpovedám budúcnosť, ale vykladám skryté vzorce, ktoré súvisia s vnútorným nastavením klienta. Nevyužívam overené poučky tradičnej astrológie, pretože vnímam, že je čas sa posunúť hlbšie na inú rovinu vnímania seba a života, ktorý žijeme. Horoskopy sa dajú vykladať rôzne a z rôznych úrovní. Osobne uprednostňujem skôr psychoanalytický a duševný výklad.

Horoskop vypracovávam ako písomný výklad a stáva sa do veľkej miery nadčasovým sprievodcom pre klienta, ku ktorému sa je možné vracať a nachádzať v ňom nové a hlbšie súvislosti.

Pri výklade horoskopu vychádzam z potrieb klienta a jeho aktuálnych otázok, ktoré ma vedú k tomu, aby som naša tie správne odpovede pre klienta. Situácia klienta a jeho otázky sú navigačným systémom, ktorý mi umožňuje sa naladiť na horoskop v tej rovine, akú klient aktuálne žije a vníma.

Moje výklady horoskopov sú kombináciou horoskopu narodenia i tranzitného horoskopu, vždy všetko závisí od daného klienta, jeho otázok a od toho, čo aktuálne rieši.

(môžete mi napísať i anonymne, bez udania mena, k horoskopu potrebujem dátum, čas a miesto narodenia)

Písomný výklad horoskopu zasielam mailom a stojí 50 eur

Prečo robím písomný výklad? Je presnejší a mám čas nacítiť všetko, čo sa v danom horoskope ukazuje. Na každého klienta si vyčleňujem jeden deň. Je to nielen intuitívna práca, ale i skúmanie. Výsledok je písomný výklad, ktorý je presnejší a jasnejšie formulovaný ako ústny výklad na počkanie cez skype či osobné stretnutie. A klientovi ostáva niekoľko strán textu, ku ktorému sa môže vracať.

ivanajelemenska@gmail.com