.

Veľký horoskop

Výklad horoskopu narodenia podľa jungiánskej astrológie

+ Tantra Mystique horoskop

Horoskop ako cesta ku Sebapoznaniu

Veľký horoskop je pre tých, ktorí hľadajú hlbšie pochopenie seba samého a majú radi sebarozvoj. Tento horoskop odhaľuje veľa z vnútorných stránok duše, ktoré sem prišla duša žiť a rozvíjať v pozemskom bytí. Ukazuje známe i neznáme stránky duše a tiež hlboké potreby a túžby či poklady v nás.

Nikdy dopredu neviem, čo mi horoskop ukáže a u každého horoskopu objavujem iné vrstvy a inú hĺbku. Vždy sa však opakuje nejaká téma, ktorá je nosnou témou celého horoskopu a súčasť životnej cesty klienta.

Tantra Mystique horoskop pre ženy alebo Horoskop pre Vedomého muža, je súčasťou Veľkého horoskopu.

Písomný výklad Veľkého horoskopu zasielam mailom a hodnota horoskopu je 80 eur

Môžete mi napísať i anonymne, bez udania mena, k horoskopu potrebujem dátum, čas a miesto narodenia.

Výhodný balíček: Veľký horoskop + Kundalini horoskop pre ženy = 111 eur

ivanajelemenska@protonmail.com