.

Veľký horoskop

Výklad horoskopu podľa jungiánskej astrológie

+ osobný Astro kalendár na 365 dní

Ivana Dorothea Jelemenská jungiánska astrologička

"Astrológia ma zaujímala od detstva a prvý horoskop, svoj horoskop, som si vypočítala bez počítača a ručne narysovala. Ovplyvňuje ma astronómia, jungiánska psychoanalýza i colorterapia. Spájam mnohé poznania, ktoré je možné prepojiť s astrológiou. Stále sa učím a objavujem nové cesty, ktoré ma vedú hlbšie a hlbšie, nielen k pochopeniu samej seba, ale i ostatných a tajomstiev života naokolo.

Ako robím horoskopy...

Na výpočet horoskopov používam tri astro programy, pretože pracujem s viacerými planétami a objektami horoskopu ako sa pracuje v tradičnej astrológii.

Za posledné roky sa objavilo veľa nových asteroidov a vzdialených planét našej slnečnej sústavy a pri určitom postavení v horoskope môžu veľa vypovedať o skrytých túžbach a vzorcoch v našom podvedomí.

Nepredpovedám budúcnosť, ale vykladám skryté vzorce, ktoré súvisia s vnútorným nastavením klienta. Nevyužívam overené poučky tradičnej astrológie, pretože vnímam, že je čas sa posunúť hlbšie, na inú rovinu vnímania seba a života, ktorý žijeme. Horoskopy sa dajú vykladať rôzne a z rôznych úrovní. Osobne uprednostňujem skôr psychoanalytický a duševný výklad.

Horoskop vypracovávam ako písomný výklad a stáva sa do veľkej miery nadčasovým sprievodcom pre klienta, ku ktorému sa je možné vracať a nachádzať v ňom nové a hlbšie súvislosti.


Veľký horoskop je kombináciou horoskopu narodenia a tranzitného horoskopu/budúce vplyvy.

Súčasťou Veľkého horoskopu je i Tantra Mystique horoskop pre ženy a v prípade mužov obdobný horoskop rozvoja skrytého potenciálu. Tantra Mystique horoskop je možné si objednať i ako samostatnú službu.

Osobný Astro kalendár na 365 dní

Veľký horoskop obsahuje i osobný astro kalendár pre klienta - výpis dní, kedy bude Mesiac tranzitovať citlivými bodmi jeho horoskopu (asi 5 x za mesiac).

Tieto dni sú príležitosťou sa napojiť na svoj potenciál a prinášajú príležitosť pre hlbšie sebapoznanie. Ak im venujeme pozornosť, zistíme, že to božské, vesmír, životné cykly s nami neustále komunikujú a dávajú nám impulzy pre rast lásky v nás i v našom živote.

Osobný astro kalendár robím na ročné obdobie od výkladu horoskopu, teda ak Vám pošlem horoskop koncom apríla, osobný astro kalendár bude platiť do konca apríla ďalšieho roka. V prípade záujmu klienta je možné si neskôr objednať osobný astro kalendár i na ďalšie roky za nižší poplatok.

Písomný výklad Veľkého horoskopu zasielam mailom a stojí 120 eur

Môžete mi napísať i anonymne, bez udania mena, k horoskopu potrebujem dátum, čas a miesto narodenia.

Prečo robím písomný výklad?

Je presnejší a mám čas nacítiť všetko, čo sa v danom horoskope ukazuje. Na každého klienta si vyčleňujem asi dva dni. Je to nielen intuitívna práca, ale i skúmanie. Výsledok je písomný výklad, ktorý je presnejší a jasnejšie formulovaný ako ústny výklad na počkanie cez skype či osobné stretnutie. A klientovi ostáva niekoľko strán textu, ku ktorému sa môže vracať.

ivanajelemenska@gmail.com